De eerstvolgende verkiezing is de verkiezing voor het Europees Parlement, van 6 tot en met 9 juni 2024. In Nederland stemmen we op donderdag 6 juni 2024.

Bekijk hieronder onze activiteiten, tools en materialen over deze verkiezing.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s en (les)materialen

Voor docenten werkt ProDemos aan een scala van activiteiten en materialen over verkiezingen.

Voor het onderwijs

STEM! (website met filmpjes en werkvormen)

Op STEM staan spellen, filmpjes en quizzen voor vo-leerlingen en mbo-studenten. Er is een docentenhandleiding beschikbaar bij de site.
Bekijk
Voor het onderwijs

360º interactieve schoolplaat Europees Parlement (vo en mbo)

In deze interactieve schoolplaat van het Europees Parlement van Schooltv en ProDemos vind je informatie en uitleg over wat er in het Europees Parlement gebeurt en hoe zij onderdeel zijn van het bestuur van de Europese Unie.
Bekijk
Voor het onderwijs

Interactieve schoolplaat Europese Unie (groep 7/8)

Kijk rond op de interactieve kaart en ontdek hoe en waarom de Europese Unie is ontstaan en wat voor rol de EU speelt in jouw dagelijks leven.
Bekijk
Voor het onderwijs

Lesmateriaal over de Europese Unie en verkiezingen

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op de categorie ‘Europese Unie’ of ‘verkiezingen’. Je kunt ook filteren op andere onderwerpen of bijvoorbeeld op onderwijsniveau.
Bekijk
Voor het onderwijs

Verkiezingsgastles (vo en mbo)

Tijdens een gastles Verkiezingen leert jouw klas meer over de verkiezing onder begeleiding van een gastdocent van ProDemos. We gaan in op waar we nu precies voor naar de stembus gaan, over welke thema’s de EU beslissingen neemt en leerlingen/studenten krijgen de ruimte om te vertellen welke politiek-maatschappelijke problemen volgens hen opgelost moeten worden door Nederland en welke door de EU.
Bekijk
Voor het onderwijs

Verkiezingsfestival – Europees Parlement (mbo)

Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ProDemos Verkiezingsfestivals speciaal voor het mbo. Het Verkiezingsfestival bestaat uit een programma met inhoudelijke en feestelijke activiteiten. Het doel is mbo-studenten te informeren over de Europees Parlementsverkiezing en hen te motiveren om te gaan stemmen. Veel mbo-studenten mogen namelijk voor de eerste keer gebruikmaken van hun stemrecht.
Bekijk
Voor het onderwijs

Stemplein (mbo)

Organiseer een Stemplein op school en help studenten zich politiek te oriënteren in aanloop naar de aankomende Europees Parlementsverkiezing. Het Stemplein bestaat uit de StickerStemWijzer en een meningenzuil die één dag in de school staan. Studenten lopen tijdens de pauze of vrije lesuren over het plein en ontdekken hoe zij zelf denken over politieke onderwerpen. Begeleiders van ProDemos zijn aanwezig om uitleg te geven en in gesprek te gaan met studenten.
Bekijk

Websites en stemhulpen

Bekijk onze stemhulpen en andere websites over de verkiezing.

Website

Nieuw: de Stembegeleider!

Wil je stemmen maar weet je niet zeker hoe dat gaat? Ga dan eerst even oefenen, met onze nieuwe tool: de Stembegeleider! Die neemt je stap voor stap mee in het stemmen en leert je waar je op kunt letten bij de Europees Parlementsverkiezing.
Bekijk
Website

Verkiezingswebsite

Op de verkiezingswebsite van ProDemos vind je informatie over verkiezingen, waaronder de verkiezing voor het Europees Parlement van juni 2024.
Bekijk
Stemhulp

StemWijzer

De StemWijzer is de oudste, bekendste en betrouwbaarste stemhulp van Nederland. In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen in de provincie een rol spelen. Gebruikers van de StemWijzer reageren hierop en kunnen vervolgens zien met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben.
Doe de StemWijzer
Website

Votematch

Votematch is een verzameling stemhulpen voor meerdere Europese lidstaten. Een deel van de stellingen is voor al die stemhulpen hetzelfde. Op basis van hun antwoorden op die gedeelde stellingen kunnen gebruikers zien welke partijen in andere lidstaten aansluiten bij hun standpunten. De verschillende stemhulpen van Votematch komen in mei 2024 online.
Bekijk
Stemhulp

Young Voice

Speciaal voor jongeren is er Young Voice. Evenals bij de StemWijzer geven de jongeren hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken ze deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht.
Ga naar YoungVoice
Website

STEM! (voor vo en mbo)

Op STEM staan spellen, filmpjes en quizzen voor vo-leerlingen en mbo-studenten. Er is een docentenhandleiding beschikbaar bij de site.
Bekijk
Website

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen maakt ProDemos een verkiezingskrant, een website en een online workshop. Op www.stemjijook.nl is toegankelijke informatie te vinden over de verkiezing voor het Europees Parlement, met o.a. animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in Nederlandse Gebarentaal.
Bezoek de website van ‘Stem jij ook’

Verkiezingskranten en brochures

Verdiep je kennis

Verkiezingskrant in gewone taal: Europese Parlementsverkiezing 2024

De Verkiezingskrant in gewone taal legt in begrijpelijke taal uit waar de verkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de Tweede Kamer precies doet. De krant is gemaakt in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting ABC.
Lees hoe je deze krant kunt bestellen of downloaden
Verdiep je kennis

Stem jij ook?-verkiezingskrant: Europese Parlementsverkiezing 2024

Speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) heeft ProDemos de ‘Stem jij ook?’-verkiezingskrant. Een krant in simpele taal en met heldere illustraties.
Lees hoe je deze krant kunt bestellen of downloaden
Publicaties van ProDemos

Handreiking: Politiek voor iedereen!

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. Dat kan beter! De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.
Lees meer en download
Publicaties van ProDemos

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

De grondwet van 1848 kende het kiesrecht toe aan een beperkte groep mannen. Pas vanaf 1917/19 was er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hoe verliep die uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet?
Download

Kijk en luister

Op ons YouTubekanaal plaatsen we eind oktober animatiefilmpjes met uitleg over de verkiezing voor het Europees Parlement.

Playlist

Europese Parlementsverkiezing 2024

Bekijk deze playlist over de verkiezing voor het Europees Parlement. De eerste twee filmpjes gaan over het Europees Parlement en de Europese Unie, het derde filmpje gaat over het stemmen.
Bekijk de filmpjes
Playlist

Animatiefilmpjes voor kiezers met een lichte verstandelijke beperking

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben we animatiefilmpjes gemaakt over de verkiezing voor het Europees Parlement en over hoe je kunt stemmen. De filmpjes zijn ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
Bekijk de filmpjes

Projecten

Project

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen hebben we een speciale verkiezingskrant, een online workshop, filmpjes en de website stemjijook.nl (de site gaat nu nog over de Tweede Kamer; vanaf april 2024 zal de site vernieuwd zijn met informatie over het Europees Parlement).
Lees meer over het project ‘Stem jij ook?’
Project

ProDemos op Bevrijdingsfestivals

Op 5 mei vinden er door het hele land bevrijdingsfestivals plaats. ProDemos neemt deel aan het Vrijheidsplein op een aantal festivals.
Bekijk

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

Europese partijen en fracties

Op 6 juni stem je op een van de nationale politieke partijen. Maar bij welke Europese partij en fractie komt jouw stem dan terecht? Bekijk het op deze pagina.
Bekijk
Verdiep je kennis

Europese Unie

Uitleg over hoe de Europese Unie is georganiseerd plus beschrijvingen van de kiesstelsels in een aantal Europese landen (en de VS)
Bekijk

Voting rights for non-Dutch nationals

Engelstalige informatie over stemrecht voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
Bekijk
Verdiep je kennis

Over verkiezingen in Nederland

In een democratie kiezen de burgers zelf hun bestuurders. Welke verkiezingen hebben we in Nederland? Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen? En hoe zit het met kiesrecht en zetelverdeling?
Lees meer over verkiezingen in Nederland
Verdiep je kennis

Politieke partijen

In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd.
Lees meer over politieke partijen

Andere Thema's