De eerstvolgende verkiezing is de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023.

Hieronder lees je wat ProDemos rondom de verkiezing te bieden heeft.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s en (les)materialen

Voor docenten werkt ProDemos aan een scala van activiteiten en materialen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023. In aanloop naar verkiezingsdag vullen we het aanbod verder aan.

Voor het onderwijs

Gastles Verkiezingen (Tweede Kamer 2023)

Tijdens een gastles Verkiezingen verkent de klas het huidige politieke landschap onder begeleiding van een gastdocent van ProDemos. Wat zijn de taken van de Tweede Kamer? Welke partijen doen mee aan de verkiezing? En welke actuele onderwerpen vinden leerlingen en studenten zelf eigenlijk belangrijk? Niveau: VMBO, HAVO, VWO, MBO
Bekijk
Voor het onderwijs

Scholierenverkiezingen

Je leert het meest over verkiezingen door zelf te ervaren hoe het werkt. Daarom organiseert ProDemos in aanloop naar de echte verkiezingsdag Scholierenverkiezingen. Ook in november 2023 zijn er weer Scholierenverkiezingen. Wil je niet wachten? Ook buiten verkiezingstijd kun je met de klas aan de slag. Organiseer dan je eigen verkiezingen! Niveau: HAVO / VWO, VMBO, MBO
Bekijk
Voor het onderwijs

Bezoek de Tweede Kamer

Dit schooljaar is hét moment om met jouw klas(sen) een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer en meer te leren over de landelijke politiek. Kies uit één van de zeven gratis educatieve programma’s en ontdek politiek Den Haag onder begeleiding van een gastdocent van ProDemos. Niveau: VMBO, HAVO, VWO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO, PABO, LIO
Bekijk
Voor het onderwijs

Verkiezingsfestival (mbo)

Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ProDemos Verkiezingsfestivals speciaal voor het mbo. Het Verkiezingsfestival bestaat uit een programma met inhoudelijke en feestelijke activiteiten. Het doel is mbo-studenten te informeren over de Tweede Kamerverkiezing en hen te motiveren om te gaan stemmen. Veel mbo-studenten mogen namelijk voor de eerste keer gebruikmaken van hun stemrecht.
Bekijk

Lesmateriaal over de verkiezingen

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op het onderwerp ‘Verkiezingen’. Je kunt ook filteren op andere onderwerpen of bijvoorbeeld op onderwijsniveau.
Bekijk

Digitale tools over verkiezingen

Met onze digitale tools zoals ‘Kiesstelsels’ en ‘Formatiespel’ kun je plenair het onderwerp verkiezingen bespreken of leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan.
Bekijk

Websites

Bekijk onze stemhulpen en andere websites over de verkiezing.

Website

Verkiezingswebsite

De verkiezingswebsite van ProDemos wordt bijgewerkt en bevat vanaf ongeveer half september informatie over de aankomende Tweede Kamerverkiezing en over hoe en waar je kunt stemmen. Tot die tijd staat er nog informatie over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van afgelopen voorjaar.
Bekijk
Website

StemWijzer

De StemWijzer is de oudste, bekendste en betrouwbaarste stemhulp van Nederland. In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen in de provincie een rol spelen. Gebruikers van de StemWijzer reageren hierop en kunnen vervolgens zien met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben. De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 komt in oktober online.
Doe de StemWijzer (vanaf eind oktober)
Website

Young Voice

Speciaal voor jongeren is er Young Voice. Evenals bij de StemWijzer geven de jongeren hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken ze deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht. Young Voice komt eind oktober online.
Ga naar YoungVoice
Website

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen maakt ProDemos een verkiezingskrant, een website en een online workshop. Op www.stemjijook.nl is vanaf oktober 2023 toegankelijke informatie te vinden over de verkiezing voor de Tweede Kamer, met o.a. animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in Nederlandse Gebarentaal.
Bezoek de website van ‘Stem jij ook’

Verkiezingskranten en brochures

Publicaties van ProDemos

Handreiking: Politiek voor iedereen!

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. Dat kan beter! De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.
Lees meer en download
Publicaties van ProDemos

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

De grondwet van 1848 kende het kiesrecht toe aan een beperkte groep mannen. Pas vanaf 1917/19 was er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hoe verliep die uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet?
Download

Kijk en luister

Op ons YouTubekanaal plaatsen we eind oktober animatiefilmpjes met uitleg over de Tweede Kamerverkiezing.

Kijk en luister

Animatiefilmpjes voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) plaatsen we dit najaar animatiefilmpjes over de Tweede Kamerverkiezing en over hoe je kunt stemmen. Nu staan er nog filmpjes over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.
Bekijk de filmpjes (vanaf eind oktober)

Projecten

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen hebben we een speciale verkiezingskrant, een online workshop, filmpjes en de website stemjijook.nl. Vanaf oktober zal de site vernieuwd zijn met informatie over de Tweede Kamerverkiezing.
Lees meer over het project ‘Stem jij ook?’

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

Over verkiezingen in Nederland

In een democratie kiezen de burgers zelf hun bestuurders. Welke verkiezingen hebben we in Nederland? Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen? En hoe zit het met kiesrecht en zetelverdeling?
Lees meer over verkiezingen in Nederland

Voting rights for non-Dutch nationals

Engelstalige informatie over stemrecht voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
Bekijk
Verdiep je kennis

Politieke partijen

In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd.
Bekijk

Andere Thema's