Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingen

Een witte vrouw met wit haar en een grijze jas aan doet een stembiljet in een stembus.

Nederland heeft als politiek stelsel een parlementaire democratie. Een belangrijk kenmerk hiervan is dat we in vrijheid onze volksvertegenwoordigers mogen kiezen.

Daarbij wordt er niet over onze schouders meegekeken wie we kiezen – stemmen is geheim. In dit dossier volgt eerst een overzicht van de organen waarvoor verkiezingen plaatsvinden, daarna gaan we in op het kiesrecht en de verkiezingsstrijd. Vervolgens wordt uiteengezet hoe de zetelverdeling werkt. Informatie over actuele verkiezingen is te vinden via het onderdeel Links, of kijk op prodemos.nl/verkiezingen.

Verkiezingen waarvoor?

In Nederland worden er verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad (in Amsterdam en Rotterdam ook voor bestuurscommissies respectievelijk gebiedscommissies). Daarnaast kiezen we ook nog de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement en de algemene besturen van de waterschappen. Het kabinet (ministers en staatssecretarissen) wordt...

Lees meer »

Het kiesrecht

Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder kan stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de waterschappen. Daarnaast mogen buitenlanders die ten minste vijf jaar legaal in Nederland wonen hun stem uitbrengen bij gemeenteraadsverkiezingen. Burgers van lidstaten van de Europese Unie...

Lees meer »

Verkiezingstijd

Vóór de verkiezingen stellen de politieke partijen een verkiezingsprogramma op. Daarin geven ze hun visie op wat ze zelf belangrijke politieke kwesties vinden. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe ze denken over de aanpak van de werkloosheid, over gezondheidszorg of over verbetering van het milieu. Meestal is het verkiezingsprogramma een praktische...

Lees meer »

Zetelverdeling

Zetelverdeling Tweede Kamer Als bekend is hoeveel geldige stemmen er in totaal zijn uitgebracht, wordt de kiesdeler bepaald. Dat is het aantal stemmen dat recht geeft op één zetel. In de Tweede Kamer zijn er 150 zetels te verdelen. Als bijvoorbeeld negen miljoen kiezers op de juiste wijze hebben gestemd,...

Lees meer »

Links

Meer informatie over verkiezingen kunt u onder andere vinden via deze links: (de links openen in een nieuw venster) Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau, adviesorgaan én informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. Verkiezingen Informatie op Rijksoverheid.nl. Kieswet toegelicht Informatie op Kiesraad.nl. Verkiezingskalender Data die van belang zijn...

Lees meer »