Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciespel

Jongen gebaart tijdens het Provinciespel terwijl hij in een microfoon spreekt. Hij draagt een blauw t-shirt en een zwarte pet achterstevoren.

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. ‘Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen.’  Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein meer budget besteed moet worden. Daar beslissen de leerlingen over middels hun zelf opgerichte politieke partijen.

Doel

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Letterlijk. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.

Onderwijsniveaus
Het spel is geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor het Praktijkonderwijs is het Provinciespel heel geschikt.

Programma

In totaal duurt het programma 2 uur. In die tijd beginnen de leerlingen met vormen van politieke partijen onder begeleiding van een moderator van ProDemos of de provincie richten ze daarna de provincie in door spelblokken te plaatsen op het Provinciespel-kleed. Aan het einde van het spel is er een gesprek met een of meer echte Statenleden. NB: Vaak zijn de Statenleden er ook tijdens het hele spel al bij; ze hebben dan een ondersteunende rol.

  • Partijen vormen: 35 minuten
  • Pauze: 10 minuten
  • Provincie inrichten: 35 minuten
  • Nabespreking: 10 minuten
  • Gesprek met Statenlid: 30 minuten


Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het provinciehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we daarnaast aan om de les ook na te bespreken.


Deelnemende provincies

Het spel is momenteel beschikbaar in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

De provincie Drenthe heeft al expliciet aangegeven dat het praktijkonderwijs een belangrijke doelgroep voor hen is (zie het schema hieronder). Voor andere provincies is dat mogelijk ook zo.  Neem bij interesse dus zeker contact op, dan overleggen wij met de betreffende provincie.

Doelgroepen per provincie

Provincie Doelgroepen Aanmelden
Drenthe basisonderwijs groep 7 en 8, praktijkonderwijs, vmbo bbl/kbl, mbo (entree/2/3/4) aanmelden
Friesland basisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Gelderland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Limburg basisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijs aanmelden via:
communicatie@prvlimburg.nl
Noord-Brabant mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Noord-Holland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Overijssel basisonderwijs groep 8, vmbo bbl/kbl en mbo entree aanmelden via:
Overijssel doet mee
Utrecht mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Zuid-Holland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Flevoland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden

Informatie en contact

Heeft u interesse om met uw klas naar het provinciehuis te komen en het Provinciespel te spelen, neem dan contact op met Karel Ploeger: k.ploeger@prodemos.nl of 070-7570273.

Impressie Provinciespel

Item over Provinciespel Flevoland