Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciespel

Jongen gebaart tijdens het Provinciespel terwijl hij in een microfoon spreekt. Hij draagt een blauw t-shirt en een zwarte pet achterstevoren.

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. ‘Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen.’  Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein meer budget besteed moet worden. Daar beslissen de leerlingen over middels hun zelf opgerichte politieke partijen.

Doel

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Letterlijk. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse gewekt voor democratische besluitvorming en leren ze globaal over welke onderwerpen het provinciale bestuur gaat. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.

Onderwijsniveaus
Het spel is geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor het Praktijkonderwijs is het Provinciespel heel geschikt.

Programma

In totaal duurt het programma 2 uur. In die tijd beginnen de leerlingen met vormen van politieke partijen onder begeleiding van een moderator van ProDemos of de provincie richten ze daarna de provincie in door spelblokken te plaatsen op het Provinciespel-kleed. Aan het einde van het spel is er een gesprek met een of meer echte Statenleden. Vaak zijn de Statenleden er ook tijdens het hele spel al bij; ze hebben dan een ondersteunende rol.

NB: Het lukt de Provincie niet altijd een Statenlid te vinden dat aanwezig kan zijn. Dat is jammer, maar helaas niet te vermijden.

  • Partijen vormen: 35 minuten
  • Pauze: 10 minuten
  • Provincie inrichten: 35 minuten
  • Nabespreking: 10 minuten
  • Gesprek met Statenlid: 30 minuten


Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het provinciehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we daarnaast aan om de les ook na te bespreken.

Of kijk in onze database voor meer passend lesmateriaal.


Deelnemende provincies

Het spel is momenteel beschikbaar in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

De provincie Drenthe heeft al expliciet aangegeven dat het praktijkonderwijs een belangrijke doelgroep voor hen is (zie het schema hieronder). Voor andere provincies is dat mogelijk ook zo.  Neem bij interesse dus zeker contact op, dan overleggen wij met de betreffende provincie.

Doelgroepen per provincie

ProvincieDoelgroepenAanmelden
Drenthebasisonderwijs groep 7 en 8, praktijkonderwijs, vmbo bbl/kbl, mbo (entree/2/3/4)aanmelden
Frieslandbasisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Gelderlandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Limburgbasisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijsaanmelden via:
communicatie@prvlimburg.nl
Noord-Brabantmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Noord-Hollandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Overijsselbasisonderwijs groep 8, vmbo bbl/kbl en mbo entreeaanmelden via:
Overijssel doet mee
Utrechtmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Zuid-Hollandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Flevolandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden

Informatie en contact

Heeft u interesse om met uw klas naar het provinciehuis te komen en het Provinciespel te spelen, neem dan contact op met Karel Ploeger: k.ploeger@prodemos.nl of 070-7570273.

Impressie Provinciespel

Item over Provinciespel Flevoland