Huis voor democratie en rechtsstaat

Democracity: interactief rollenspel in het gemeentehuis

Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8, of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs, voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.

Het is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijk wijze de deuren openzetten voor alle basisscholen. Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos. Het programma is eveneens gratis voor deelnemende scholen.

ProDemos biedt naast begeleiding door onze gastdocenten ook de mogelijkheid voor de gemeente om de materialen ter beschikking te krijgen en het spel zelf uit te voeren. Wij bieden hiervoor een gratis training aan.

Let op: Het programmaonderdeel Democracity wordt ook aangeboden tijdens het educatieve programma in Den Haag voor praktijkscholen, onder de noemer ‘Stad Bouwen’!

Doel van het spel

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen, met allerlei elementen die bij een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Kinderen, raadsleden en docenten vertellen wat er zo leuk is aan Democracity:

Doelgroep

Democracity is ontwikkeld voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Gemeenten kunnen het spel bij ProDemos reserveren en klassen uitnodigen om Democracity te komen spelen op het gemeentehuis. Het programma duurt twee uur. ProDemos verzorgt de spelleiding.

Het spel Democracity is ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Een gemeente kan daarom ook deze scholen benaderen om deel te nemen: een bijzondere kans om ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie!

Voor Engelstalige groepen leerlingen heeft ProDemos de mogelijkheid gecreëerd dit spel in het Engels te spelen. Deze is nu in de pilotfase. Het aanbod geldt voor uitsluitend Engelstalige kinderen. Bij de aanmelding vermeldt u dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Spelverloop

Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis, bij voorkeur in de raadzaal, het lokale Huis van de Democratie. Het programma duurt 2 uur.

De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Reacties

Zowel van de kinderen en de docenten als van raadsleden en griffiemedewerkers krijgt ProDemos vaak veel positieve reacties. Een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”

Reserveren en beschikbaarheid

Scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of bij ProDemos. Als de gemeente belangstelling heeft hieraan mee te doen, zoekt zij contact met ProDemos. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij dat voor aan de betreffende gemeente.

ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel. Daar heeft u geen omkijken naar. De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Spel in bruikleen

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen.

Lees meer over de bruikleen van Democracity.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u zich wenden tot Karel Ploeger. De Koning Boudewijnstichting is de oorspronkelijke ontwikkelaar van Democracity.