Huis voor democratie en rechtsstaat

Klassenbezoek @Gemeentehuis

Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van scholen die op bezoek willen komen op het gemeentehuis. ProDemos ziet in zo’n bezoek een uitstekende kans om de leerlingen meer te betrekken bij de lokale politiek.

Dit kan in de vorm van het educatieve programma Klassenbezoek@Gemeentehuis. De raadzaal is hiervoor de stimulerende entourage. In het programma is ook een rol weggelegd voor de gemeenteraadsleden.

ProDemos kan dit programma gratis aanbieden. ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal het gemeentehuis ervaren moeten hebben. Daar willen wij graag samen met uw school aan werken.

Doel

Leerlingen wegwijs maken op het gemeentehuis en kennis laten maken met de lokale politiek. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de wettelijke opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

Doelgroep

Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief programma aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de groep.

Twee programma’s

Een schoolklas volgt een programma van twee uur op het gemeentehuis. Klassenbezoek@Gemeentehuis vindt altijd plaats in de raadzaal. Er zijn twee programma’s waarin een rollenspel het hoofdonderdeel vormt:
* voor vmbo bb/kb, mbo entree en mbo 2
* voor havo, vwo, mbo 3 en mbo 4
Voor leerlingen uit vmbo-tl kiest ProDemos in overleg met de docent voor één van beide programma’s.

Programma

Bij dit programma hebben de raadsleden een belangrijke rol. Ze kunnen tijdens het rollenspel de fracties advies geven en aanmoedigen. Na afloop krijgen ze van de leerlingen vragen over het verloop van het spel. Daarbij komt ook de vergelijking met het echte raadswerk aan de orde. Een goede gelegenheid om ook over andere onderwerpen die bij de jongeren spelen.

  • Krachtenveld Gemeente
  • Politiek rollenspel (leerlingen kruipen in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat)
  • Vraaggesprek met raadsleden


Praktische gegevens

  • Reserveren voor dit programma kan via ons online planningssysteem.
  • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.
  • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding. Daar heeft u geen omkijken naar.
  • ProDemos verzorgt het programma gratis.

Meer informatie: gastles@prodemos.nl