Huis voor democratie en rechtsstaat

Klassenbezoek@Gemeentehuis

Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van scholen die op bezoek willen komen op het gemeentehuis. ProDemos ziet in zo’n bezoek een uitstekende kans om de leerlingen meer te vertellen over de werking van de lokale politiek.

Dit kan in de vorm van het educatieve programma Klassenbezoek@Gemeentehuis. De raadzaal is hiervoor de stimulerende entourage. In het programma is ook een rol weggelegd voor de gemeenteraadsleden.

ProDemos kan dit programma een aantal keer gratis aanbieden (zolang de voorraad strekt). Wij hopen natuurlijk dat u zo enthousiast raakt dat u nog meer leerlingen een bezoek aan uw gemeentehuis gunt. ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal het gemeentehuis ervaren moeten hebben. Daar willen wij graag samen met uw gemeente aan werken.

Flyer Klassenbezoek voor docenten

Doel

Leerlingen wegwijs maken op het gemeentehuis en kennis laten maken met de lokale politiek. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

Doelgroep

Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief programma aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de groep.

Twee programma’s

Een schoolklas volgt een programma van twee uur op het gemeentehuis. Klassenbezoek@Gemeentehuis vindt altijd plaats in de raadzaal.

Onderstaand vindt u de twee verschillende programma’s die beschikbaar zijn. Achter het programma staan de onderwijsniveaus waar dit programma het best op aansluit.

Programma A (voor praktijkonderwijs, vmbo bbl/kbl en mbo entree/niveau 2)

 • Introductie: welkom, kennismaking, microfoongebruik, raadzaal, programma
 • De macht in de gemeente
 • Van probleem naar oplossing
 • Wat doet de gemeente
 • Wie zit waar?
 • Wat kan beter in deze gemeente?
 • Gesprek raadsleden

Programma B (voor vmbo gl-tl, havo/vwo en mbo niveau 3 en 4)

 • Krachtenveld Gemeente
 • Politiek rollenspel (leerlingen kruipen in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat)
 • Vraaggesprek met raadsleden

 

Praktische gegevens

 • Reserveren voor dit programma kan via ons online planningssysteem.
 • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.
 • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding. Daar heeft u geen omkijken naar.
 • Gemeenten mogen dit programma vier dagen gratis uitproberen (twee groepen per dag), zolang de voorraad strekt en alleen indien de gemeente niet al gratis Democracity heeft afgenomen. Daarna is het mogelijk het programma tegen betaling te laten uitvoeren. Het kost dan € 300,- (voor één uitvoering) of € 450,- voor een dag (twee groepen).
 • Deelnemende scholen hoeven niet te betalen voor deelname aan Klassenbezoek@Gemeentehuis. ProDemos handelt de kosten af met de betreffende gemeente.

Meer informatie: Marjolein Wilhelmy Damsté of Monique Hofstede.