Huis voor democratie en rechtsstaat

Mbo-gastles Regels en rechten (niveau 3/4)

In deze interactieve les vervullen de studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten?

Vervolgens gaan de studenten een stapje verder en kruipen ze in de rol van Kamerlid. Op landelijk niveau spelen veelal dezelfde dilemma’s. Maken zij dezelfde keuzes tussen regels en rechten op landelijk niveau? Welke verschillen zijn er?

Onderdelen:

 • Welkom en introductie
  Door middel van een gesprek met de klas introduceert de begeleider de gastles, waarin dilemma’s centraal staan. Grondrechten kunnen botsen. Hoe kun je op schoolniveau rekening houden met verschillende rechten en belangen?
 • Schooldirecties buigen zich over een dilemma
  De groep wordt verdeeld in directies van verschillende schoollocaties. Iedere groep (iedere directie) krijgt een dilemma voorgelegd. Iedere directie maakt een beargumenteerde keuze en schrijft de beste drie argumenten op een werkblad.
 • Presentaties en stemming
  Bij ieder dilemma hoort een video. Na het bekijken van de video presenteert iedere groep (directie) welke keuze ze hebben gemaakt en waarom. Er is ruimte om kritische vragen te stellen aan de studenten die presenteren. Na iedere presentatie stemmen alle locatiedirecteuren (studenten) over het betreffende dilemma.
 • Naar de Tweede Kamer
  Na iedere presentatie neemt de begeleider de studenten virtueel mee naar de Tweede Kamer. Ze krijgen een vergelijkbaar dilemma op landelijk niveau voorgelegd. Hoe zou het presenterende groepje nu stemmen? En de andere studenten? Deze stemuitslag van de klas wordt vergeleken met de stemming over de schoolcasus. Gelden hier dezelfde argumenten?
 • Reflectie
  Dilemma’s horen er niet alleen op school bij. Ook in onze rechtsstaat is er regelmatig sprake van een dilemma. Welke regels en rechten, bijvoorbeeld over privacy of inspraak, zijn er op de school van de studenten?

Doelgroep: mbo-niveau 3/4
Duur: 60 – 90 minuten
Onderwerp: rechtsstaat, (grond)rechten, regels
Beschikbaar: doorlopend

terug naar het overzicht van de mbo-gastlessen –>