Huis voor democratie en rechtsstaat

Mbo-gastles Rechtspraak (alle niveaus)

Met interactieve werkvormen bespreken we de rechtspraak in onze samenleving en spelen de studenten (in toga) een rechtszaak na. U kunt deze gastles aanvragen als voorbereiding op een bezoek aan de rechtbank.

De gastles wordt gegeven door gastdocenten met juridische kennis. In de gastles is rekening gehouden met de eindtermen van maatschappijleer. De studenten krijgen informatieve boekjes mee (met daarin de volgorde rechtszaak) die goed te gebruiken zijn bij het bezoek aan de rechtbank.

NB. Het aanbod voor gastles en/of rechtbankbezoek verschilt per arrondissement. Klik op het arrondissement waar uw school zich bevindt om een gastles en/of rechtbankbezoek aan te vragen.

Onderdelen:

  • Hoe lossen we dit op?
    Studenten maken kennis met verschillende manieren die we in Nederland hebben om conflicten op te lossen.
  • Rollenspel rechtszaak
    Met echte toga’s spelen de studenten een rechtszaak na.
  • Hoger of lager?
    Studenten gaan in gesprek over de strafmaat die zijn passend vinden voor diverse vergrijpen.

Doelgroep: mbo-niveau entree / niveau 2, 3 en 4
Duur: 90 minuten
Onderwerp: rechtspraak
Beschikbaar: doorlopend

terug naar het overzicht van de mbo-gastlessen –>