Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciespel

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. ‘Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen.’  Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein moet meer budget besteed worden. Daar beslissen de leerlingen over middels hun zelf opgerichte politieke partijen.

Doel

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Letterlijk. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.

Onderwijsniveaus

Het spel is geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en praktijkonderwijs.

NB: De meeste provincies hanteren speciale doelgroepen. Het kan dus zijn dat uw onderwijstype niet onder de doelgroep van uw provincie valt. In het onderstaande schema (onder ‘Deelnemende provincies’) kunt u dat bekijken.

Let op: neem deel met een normale klassengrootte van maximaal 30 leerlingen en voeg geen klassen samen!

Programma

In totaal duurt het programma 2 uur. In die tijd beginnen de leerlingen met vormen van politieke partijen onder begeleiding van een moderator van ProDemos of de provincie richten ze daarna de provincie in door spelblokken te plaatsen op het Provinciespel-kleed. De Statenleden zijn er vaak het volledige programma bij en hebben een ondersteunende rol. Aan het einde van het spel in het gesprek met het Statenlid staan zij echt centraal.

  • Partijen vormen: 35 minuten
  • Pauze: 10 minuten
  • Provincie inrichten: 35 minuten
  • Nabespreking: 10 minuten
  • Gesprek met Statenlid: 30 minuten


Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het provinciehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we daarnaast aan om de les ook na te bespreken.


Deelnemende provincies

Het spel is momenteel beschikbaar in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Doelgroepen per provincie

Provincie Doelgroepen Aanmelden
Drenthe basisonderwijs groep 7 en 8, praktijkonderwijs, vmbo bbl/kbl, mbo (entree/2/3/4) aanmelden
Friesland basisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Gelderland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Limburg basisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijs aanmelden via:
communicatie@prvlimburg.nl
Noord-Brabant mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Noord-Holland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Overijssel basisonderwijs groep 8, vmbo bbl/kbl en mbo entree aanmelden via:
Overijssel doet mee
Utrecht mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Zuid-Holland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden
Flevoland mbo en voortgezet onderwijs aanmelden 

Staat uw provincie hier nog niet bij? Meld uw interesse dan bij de Statengriffie van uw provincie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Karel Ploeger via k.ploeger@prodemos.nl of 070 757 0273.

Impressie Provinciespel

Item over Provinciespel Flevoland