Huis voor democratie en rechtsstaat

Democracity Amsterdam

Bent u leraar van groep 7 of 8 op een basisschool in Amsterdam? Kom dan met de klas Democracity spelen in het stadhuis van Amsterdam!

Met Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hun eerste stappen in het stadhuis. De kinderen richten samen een stad in en maken zo kennis met democratische besluitvorming.

Hoe zou Amsterdam eruit moeten zien?

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving en krijgen hierbij hulp van échte raadsleden.

Democracity wordt gespeeld in het Amsterdamse stadhuis. De kinderen zitten in een kring en vormen samen de volksvertegenwoordiging van de stad. Een speciaal voor Democracity Amsterdam ontworpen plattegrond ligt in het midden.

In het begin staan er alleen nog woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer gebouwd gaat worden. Bedrijven? Of moet er juist ruimte komen voor groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan enkele raadsleden.

Praktische informatie

  • Democracity vindt plaats in het stadhuis van Amsterdam, Amstel 1 1011 PN Amsterdam.
  • Het spel duurt 2 uur.
  • Het spel is gratis.
  • Bij annulering binnen 3 weken van de uitvoering of niet komen opdagen wordt een annuleringsvergoeding in rekening gebracht van 250 euro (ex btw).
  • Er is geen voorbereiding op school nodig.
  • De school moet zelf het vervoer naar het stadhuis regelen.
  • Reserveren kan via het reserveringssysteem van ProDemos.

Neem voor meer informatie contact op met gastles@prodemos.nl.

Bekijk de flyer Democracity Amsterdam.

 


“Democracity is een kindvriendelijke manier om met politiek, verschillende belangen en debatteren in aanraking te komen. De kinderen vonden het jammer dat het afgelopen was.”
–Juf Anneke over Democracity