Huis voor democratie en rechtsstaat

Democracity: interactief rollenspel in het gemeentehuis

Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs, of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.

Het is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijk wijze de deuren openzetten voor alle basisscholen. Gemeenten krijgen dit programma 4 dagen gratis aangeboden door ProDemos met slechts een eenmalige bijdrage in de vervoerskosten (€ 200,- excl. btw). Daarna is het mogelijk het programma tegen betaling te laten uitvoeren. Het programma is gratis voor deelnemende scholen.

ProDemos biedt naast begeleiding door onze gastdocenten ook de mogelijkheid voor de gemeente om de materialen ter beschikking te krijgen en het spel zelf uit te voeren. Wij bieden hiervoor een gratis training aan.

Democracity bestaat 5 jaar – bekijk hier de speciale flyer

Doel

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Kinderen, raadsleden en docenten vertellen wat er zo leuk is aan Democracity.

Bekijk ook het filmpje op de nieuwssite Unity Nu van een uitvoering van Democracity in Oegstgeest:

Doelgroep

Democracity is een educatief rollenspel voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Gemeenten kunnen het Democracity-spel bij ProDemos reserveren en klassen uitnodigen om het spel te komen spelen op het gemeentehuis. Het programma duurt twee uur. ProDemos verzorgt de spelleiding.

Het spel Democracity is ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Een gemeente kan naast de basisscholen daarom ook het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs benaderen om deel te nemen. Het is een bijzondere kans ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie, te meer omdat deze leerlingen vaak over het hoofd gezien worden.

Engelstalige groepen leerlingen kunnen dit spel nu in het Engels spelen. Deze Engelstalige versie is nu in de testfase. Het aanbod geldt voor uitsluitend Engelstalige kinderen. Bij de aanmelding vermeldt u dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Programma

Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis, bij voorkeur in de raadzaal, het lokale Huis van de Democratie. De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk worden er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het gemeentehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we daarnaast aan om de les ook na te bespreken.

Reacties

Van de betrokken actoren, zoals de kinderen, de docenten, de raadsleden, de mensen van de griffies, krijgt ProDemos positieve reacties. Een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”

Reserveren en beschikbaarheid

Scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of bij ProDemos. Als de gemeente belangstelling heeft hieraan mee te doen, zoekt zij contact met ProDemos. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij dat voor aan de betreffende gemeente.

Uw gemeente mag dit programma 4 dagen gratis uitproberen, zolang de voorraad strekt en alleen indien u niet al gratis Klassenbezoek@Gemeentehuis heeft afgenomen. De gemeente betaalt dan alleen de kosten voor het vervoer van het spel naar het gemeentehuis (€ 200,- excl. btw). Daarna is het mogelijk het programma tegen betaling te laten uitvoeren. Dan kost het € 300,- excl. btw per uitvoering, plus de vervoerskosten. Als er twee uitvoeringen op één dag gepland worden, kosten die samen € 450,- excl. btw (plus de vervoerskosten).

ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel. Daar heeft u geen omkijken naar. De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Spel in bruikleen

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen raadsleden, vrijwilligers en/of ambtenaren (waaronder griffiemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor verzorgt, is kosteloos. Financieel is deze opzet aantrekkelijk voor de deelnemende gemeenten en het biedt de mogelijkheid tot een flexibele planning van de uitvoeringen. Bij concrete belangstelling komen we graag langs om hierover uitvoeringsafspraken te maken.

Democracity afronden met een Kindergemeenteraad

Gemeenten kunnen als vervolg op Democracity besluiten om ook een Kindergemeenteraad te organiseren.

Bij een Kindergemeenteraad sturen de deelnemende scholen een afvaardiging van hun leerlingen naar het gemeentehuis. De leerlingen hebben een concreet en uitvoerbaar plan bij zich, dat ze van tevoren op school hebben bedacht. In het gemeentehuis presenteren de kinderen van de verschillende scholen eerst hun plannen, en vervolgens debatteren ze erover. Uiteindelijk kiest de Kindergemeenteraad zelf bij meerderheid het winnende plan dat ook werkelijk uitgevoerd wordt.

De Kindergemeenteraadsvergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt voorgezeten door de burgemeester. Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. Zie voor info de pagina over de Kindergemeenteraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u zich wenden tot Karel Ploeger. De Koning Boudewijnstichting is de oorspronkelijke ontwikkelaar van Democracity.

Democracity Amsterdam

Bent u leraar van groep 7 of 8 op een basisschool in Amsterdam? Kom dan met de klas Democracity spelen in het stadhuis van Amsterdam! Met Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hun eerste stappen in het stadhuis. De kinderen richten samen een stad in en maken...

Lees meer »