Huis voor democratie en rechtsstaat

Democracity: interactief rollenspel in het gemeentehuis

Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs (of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs) voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.

Het is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijk wijze de deuren openzetten voor alle basisscholen. Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos. Het programma is eveneens gratis voor deelnemende scholen.

ProDemos biedt naast begeleiding door onze gastdocenten ook de mogelijkheid voor de gemeente om de materialen ter beschikking te krijgen en het spel zelf uit te voeren. Wij bieden hiervoor een gratis training aan. Als een gemeente het spel in bruikleen heeft gekregen en zelf de spelleiding verzorgt, zijn de data en tijden heel flexibel te organiseren. Met name voor scholen met continuroosters is dit heel aantrekkelijk.

Doel van het spel

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen, met alle elementen die bij een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Om de hoeveelheid informatie voor de deelnemers overzichtelijk te houden letten we nog niet op de financiële consequenties van de keuzes. Bij een tweede uitvoering met dezelfde klas kan dat wel.

Kinderen, raadsleden en docenten vertellen wat er zo leuk is aan Democracity:

Bekijk ook het filmpje op de nieuwssite Unity Nu van een uitvoering van Democracity in Oegstgeest:

Doelgroep

Democracity is ontwikkeld voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Gemeenten kunnen het spel bij ProDemos reserveren en klassen uitnodigen om Democracity te komen spelen op het gemeentehuis. Het programma duurt twee uur. ProDemos verzorgt de spelleiding.

Het spel Democracity is ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Een gemeente kan daarom ook deze scholen benaderen om deel te nemen: een bijzondere kans om ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie!

Engelstalige groepen leerlingen kunnen dit spel nu in het Engels spelen. Deze Engelstalige versie is nu in de testfase. Het aanbod geldt voor uitsluitend Engelstalige kinderen. Bij de aanmelding vermeldt u dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Spelverloop

Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis, bij voorkeur in de raadzaal, het lokale ‘huis van de democratie’.

De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat in het midden en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden: bedrijven, of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het gemeentehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we daarnaast aan om de les ook na te bespreken.

Reacties

Zowel van de kinderen en de docenten als van raadsleden en griffiemedewerkers krijgt ProDemos vaak veel positieve reacties. Een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”

Reserveren en beschikbaarheid

Scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of bij ProDemos. Als de gemeente interesse heeft om mee te doen, zoekt zij contact met ProDemos. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij dat voor aan de betreffende gemeente.

ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel. Daar heeft u geen omkijken naar. De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Spel in bruikleen

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen.

Lees meer over de bruikleen van Democracity.

Democracity afronden met een Kindergemeenteraad

Gemeenten kunnen als vervolg op Democracity besluiten om ook een Kindergemeenteraad te organiseren.

Bij een Kindergemeenteraad sturen de deelnemende scholen een afvaardiging van hun leerlingen naar het gemeentehuis. De leerlingen hebben een concreet en uitvoerbaar plan bij zich, dat ze van tevoren op school hebben bedacht. In het gemeentehuis presenteren de kinderen van de verschillende scholen eerst hun plannen, en vervolgens debatteren ze erover. Uiteindelijk kiest de Kindergemeenteraad zelf bij meerderheid het winnende plan dat ook werkelijk uitgevoerd wordt.

De Kindergemeenteraadsvergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt voorgezeten door de burgemeester. Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. Zie voor info de pagina over de Kindergemeenteraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u zich wenden tot Karel Ploeger. De Koning Boudewijnstichting is de oorspronkelijke ontwikkelaar van Democracity.

Democracity Amsterdam

Bent u leraar van groep 7 of 8 op een basisschool in Amsterdam? Kom dan met de klas Democracity spelen in het stadhuis van Amsterdam! Met Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hun eerste stappen in het stadhuis. De kinderen richten samen een stad in en maken...

Lees meer »