Huis voor democratie en rechtsstaat

Aanbod Politiek Den Haag voor Scholen groeit

Alle leerlingen naar het parlement! Het is de bedoeling dat het in de komende jaren mogelijk wordt dat alle leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd Politiek Den Haag bezoeken. Hiervoor werkt ProDemos intensief samen met de Eerste en Tweede Kamer.

Afgelopen jaar is ProDemos al gestart met een aantal nieuwe programma’s voor het voortgezet onderwijs, zoals ‘Wie had de macht?’ en ‘Wetloop’. Door deze programma’s en een nieuwe programma-indeling kunnen we de capaciteit van Politiek Den Haag voor Scholen komend jaar al fors uitbreiden. In het afgelopen schooljaar kon ProDemos dagelijks gemiddeld zo’n 30 klassen per dag ontvangen. In de loop van komend schooljaar neemt dit aantal toe met zo’n acht klassen.

Inschrijving schooljaar 2019/2020 van start

Vanaf 15 april kunnen scholen de educatieve programma‘s reserveren voor het schooljaar 2019-2020. Vast onderdeel van het bezoek aan Politiek Den Haag is een bezoek aan de Tweede Kamer. Rondom het bezoek aan de Tweede Kamer biedt ProDemos een gevarieerd programma, waarbij verschillende interactieve onderdelen de revue passeren, zoals bijvoorbeeld een Kamerdebatsimulatie of het DemocratieLab.

Veranderingen

Dit alles brengt een aantal veranderingen met zich mee in het vervoer, de naamgeving van programma’s, de starttijden en de duur van de programma’s.

Reiskostenvergoeding voor het voorgezet onderwijs

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen deze scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor het vervoer.

De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Hiermee behouden de scholen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is.

Vanaf 15 april kunnen scholen de educatieve programma‘s reserveren voor het schooljaar 2019-2020. En vanaf september 2019 kunnen middelbare scholen de reiskosten declareren bij ProDemos. Hierbij zullen we een maximum vergoedingsbedrag hanteren, gebaseerd op het aantal kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route.

De precieze voorwaarden en de wijze waarop de declaraties kunnen worden ingediend, werken we op dit moment uit in een reiskostenregeling.  Zodra deze gereed is, stellen we de middelbare scholen die bij ProDemos hebben geboekt op de hoogte en wordt de regeling op de website gepubliceerd.

Naamgeving & inhoud programma’s

  • Het Dagprogramma Politiek heet vanaf het schooljaar 2019/2020: ‘Politiek in een Dag’.
  • Het programma Politiek voor Praktijkscholen heet vanaf volgend schooljaar: ‘Politiek in Praktijk’.

Vast onderdeel van het bezoek aan Politiek Den Haag is een bezoek aan de Tweede Kamer. Rondom het bezoek aan de Tweede Kamer kan het programma per groep variëren, waarbij verschillende interactieve onderdelen de revue passeren. Dit programma wordt op de dag zelf bekendgemaakt.

Starttijden, duur en reserveren

Met de nieuwe programma-indeling kunnen wij niet alleen meer klassen ontvangen, er is ook beter rekening gehouden met looptijden en er zijn vaker pauzes ingepland. Alles bij elkaar komt dat de kwaliteit van de programma’s ten goede.

De programma’s starten meer dan voorheen op verschillende tijdstippen. Ook is de duur van de programma’s Politiek in een Dag en Politiek in Vogelvlucht verlengd naar respectievelijk 6 en 3¾ uur. Bij programma’s die tussen 12:00 en 14:00 uur doorlopen, worden langere lunchpauzes ingepland. Ook lopen de programma’s langer door. De laatste programma’s eindigen om 18:00 uur.

Keuzehulp

ProDemos biedt tientallen educatieve programma’s voor scholieren. Op alle onderwijsniveaus, in Den Haag en op locatie, over de parlementaire en lokale democratie, maar ook over Europa, rechtspraak en de verkiezingen. Om docenten te helpen bij hun zoektocht naar een passend programma en on-topic lesmateriaal biedt ProDemos een keuzehulp voor docenten op prodemos.nl/keuzehulp.