Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciespel

Het provinciespel is een levensecht spel met echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens dat je speelt in de Statenzaal van de eigen provincie. Doel van het spel is om samen keuzes te maken over de inrichting van de provincie. Voor mbo, vwo en basisonderwijs.

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. ‘Meer streekvervoer! Nee, meer groen! Nee, er moet een winkelcentrum komen.’  Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Je kunt denken aan echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens. Of aan welk beleidsterrein moet meer budget besteed worden. Daar beslissen de leerlingen over middels hun zelf opgerichte politieke partijen.

Doel

Het doel van het Provinciespel is dat leerlingen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Hun interesse wordt gewekt voor democratische besluitvorming en ze leren globaal over welke onderwerpen het provinciale bestuur gaat. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.

Onderwijsniveaus

Het spel is geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De klassengrootte is maximaal 30 leerlingen.

Programma

In totaal duurt het programma 2 uur. In die tijd beginnen de leerlingen met vormen van politieke partijen onder begeleiding van een moderator van ProDemos of de provincie richten ze daarna de provincie in door spelblokken te plaatsen op het Provinciespel-kleed. De Statenleden zijn er vaak het volledige programma bij en hebben een ondersteunende rol. Aan het einde van het spel in het gesprek met het Statenlid staan zij echt centraal.

NB: Het lukt de Provincie niet altijd een Statenlid te vinden dat aanwezig kan zijn. Dat is jammer, maar helaas niet te vermijden.

  • Partijen vormen: 35 minuten
  • Pauze: 10 minuten
  • Provincie inrichten: 35 minuten
  • Nabespreking: 10 minuten
  • Gesprek met Statenlid: 30 minuten

Deelnemende provincies

Het spel is momenteel beschikbaar in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

Doelgroepen per provincie

ProvincieDoelgroepenAanmelden
Drenthebasisonderwijs groep 7 en 8, praktijkonderwijs, vmbo bbl/kbl, mbo 1/2aanmelden
Flevolandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Frieslandbasisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Gelderlandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Limburgbasisonderwijs groep 7 en 8, mbo en voortgezet onderwijsaanmelden via:
communicatie@prvlimburg.nl
Noord-Brabantmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Noord-Hollandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Overijsselbasisonderwijs groep 8, vmbo bbl/kbl en mbo niveau 1aanmelden via:
Overijssel doet mee
Utrechtmbo en voortgezet onderwijsaanmelden
Zuid-Hollandmbo en voortgezet onderwijsaanmelden

Staat uw provincie hier nog niet bij? Meld uw interesse dan bij de Statengriffie van uw provincie.

Impressie Provinciespel

Item over Provinciespel Flevoland