Huis voor democratie en rechtsstaat

Doe-het-zelf als gemeente

Wilt u zelf activiteiten uit gaan voeren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Maak dan gebruik van de ervaring en de materialen van ProDemos, zoals ons Democracityspel.

ProDemos levert u graag kosteloos methoden en materiaal, met een (eveneens) gratis bijbehorende instructie. Als gemeente regelt u vervolgens zelf de begeleiding van de groepen. Dit kan gebeuren door medewerkers (griffie, communicatie of anderen), raadsleden of geïnteresseerde burgers.

Het grote voordeel voor u als gemeente is dat u zoveel groepen kunt ontvangen op het gemeentehuis als u wenst. U hebt geen kosten meer voor de begeleiding van de groepen door ProDemos. En u kunt zelf de data en tijden kiezen die u (en het onderwijs) het beste uitkomen. Daarnaast krijgen de gastlessen nog meer een lokale tint doordat iemand uit de eigen gemeente de leerlingen begeleidt.

Deze activiteiten zijn goed in te passen in lokale plannen voor bijvoorbeeld een kinderburgemeester, een kinderraad, een jongerenpanel of een jongerenraad. De werving hiervoor, bijna altijd een belangrijk knelpunt, kan goed via onze projecten verlopen.

Contact

Wilt u ook jongeren betrekken bij de gemeente? Heeft u wensen of ideeën? Wilt u meer informatie? Neem contact op met Karel Ploeger.