Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Regels en rechten

In deze interactieve les vervullen de leerlingen/studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Afhankelijk van het niveau kunnen ze vervolgens in de rol van Kamerlid kruipen.

 • Duur
  60 - 90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Nu Boeken

Het programma verloopt als volgt:

 • Welkom en introductie
  Door middel van een gesprek met de klas introduceert de begeleider de gastles, waarin dilemma’s centraal staan. Grondrechten kunnen botsen. Hoe kun je op schoolniveau rekening houden met verschillende rechten en belangen?
 • Schooldirecties buigen zich over een dilemma
  De groep wordt verdeeld in directies van verschillende schoollocaties. Iedere groep (iedere directie) krijgt een dilemma voorgelegd. Iedere directie maakt een beargumenteerde keuze en schrijft de beste drie argumenten op een werkblad.
 • Presentaties
  Bij elk dilemma hoort een video. Na het bekijken van de video presenteert iedere groep (directie) welke keuze ze hebben gemaakt en waarom. Er is ruimte om kritische vragen te stellen aan de studenten die presenteren.
 • Stemming
  Na iedere presentatie stemmen alle locatiedirecteuren (studenten) over het betreffende dilemma.
 • Naar de Tweede Kamer (alleen mbo 3&4/havo/vwo)
  Na iedere presentatie neemt de begeleider de studenten virtueel mee naar de Tweede Kamer. Ze krijgen een vergelijkbaar dilemma op landelijk niveau voorgelegd. Hoe zou het presenterende groepje nu stemmen? En de andere studenten? Deze stemuitslag van de klas wordt vergeleken met de stemming over de schoolcasus. Gelden hier dezelfde argumenten?
 • Reflectie
  Dilemma’s horen er niet alleen op school bij. Ook in onze rechtsstaat is er regelmatig sprake van een dilemma. Welke regels en rechten, bijvoorbeeld over privacy of inspraak, zijn er op de school van de studenten?

 • Aanmelden kan via ons reserveringssysteem.
 • Minimaal 12 en maximaal 30 studenten per les.
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • ProDemos verzorgt per dag op één school minimaal 2 en maximaal 5 lesuren.
 • Plan de lessen aansluitend, zodat voor de gastdocent zo min mogelijk (wacht)tijd verloren gaat.
 • De gastles kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger.
 • Zorg dat tijdens de gastles minimaal één begeleidende docent aanwezig is, die de leerlingen kent.
 • De gastlessen zijn gratis.

En verder:

 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken.
 • De gastles wordt aangepast aan het niveau van de studenten.
 • Je kunt een gastles tot 21 dagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 21 dagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij je in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €250,- per gastles.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met gastles@prodemos.nl.

Evaluatie

Heb je als docent een mbo-gastles bijgewoond? Dan stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten hoe de les is verlopen. Doorgaans wordt de link hiervoor daags na de les verstuurd aan de persoon die de gastles geboekt heeft.