Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Regels en rechten

In deze interactieve les vervullen de studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Afhankelijk van het niveau kunnen ze vervolgens in de rol van Kamerlid kruipen.

 • Duur
  60 - 90 minuten
 • Niveau
  MBO
 • Locatie
  Op school

Nu Boeken

Kies in het aanvraagformulier bij ‘Thema’ voor ‘Regels en rechten’.

Burgers hebben verschillende rechten in een rechtsstaat. Degene die de regels maken, moeten rekening houden met deze rechten. Maar er kunnen ook dilemma’s ontstaan tussen regels en rechten. Dan moet er een belangenafweging gemaakt worden om een besluit te kunnen maken.

Tijdens deze gastles gaan studenten precies dat doen. Zij vervullen de functie van schooldirectie en gaan de schoolregels bepalen. Zo is er bijvoorbeeld een drugsprobleem bij een bepaalde opleiding en een aantal docenten willen dat bij de klassen van deze opleiding de lockers gecontroleerd worden, maar niet bij de klassen van andere opleidingen. Wat is er belangrijker? Recht op gelijke behandeling of de bestrijding van drugs? Studenten gaan met elkaar in discussie, stellen vragen en uiteindelijk stemmen ze voor de beste oplossing.

Bij mbo-3 en mbo-4 klassen bespreken we naast deze schooldilemma’s ook vergelijkbare dilemma’s op landelijk niveau. Hoe denken studenten dan over regels en rechten? Zouden ze dan andere afwegingen en keuzes maken?

 • Aanmelden kan via ons reserveringssysteem.
 • Minimaal 10 en maximaal 32 studenten per les.
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • ProDemos verzorgt per dag op één school minimaal 2 en maximaal 5 lesuren.
 • Plan de lessen aansluitend, zodat voor de gastdocent zo min mogelijk (wacht)tijd verloren gaat.
 • De gastles kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger.
 • Zorg dat tijdens de gastles minimaal één begeleidende docent aanwezig is, die de leerlingen kent.
 • De gastlessen zijn gratis.

Na een aanvraag

 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken.
 • De gastles wordt aangepast aan het niveau van de studenten.
 • Je kunt een gastles tot 30 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 30 werkdagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij je in rekening gebracht. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met gastles@prodemos.nl.

Evaluatie

Heb je als docent een mbo-gastles bijgewoond? Dan stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten hoe de les is verlopen. Doorgaans wordt de link hiervoor daags na de les verstuurd aan de persoon die de gastles geboekt heeft.

Studenten tijdens een gastles op school.
Een student tijdens een gastles op school.