Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwe stemhulp voor jongeren: Young Voice

dinsdag 12 maart 2019
Young Voice visual

ProDemos lanceert Young Voice, een nieuwe tool om je te helpen bij het bepalen van je stem, speciaal voor jongeren.

Young Voice: de stemhulp voor jongeren

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Een van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de nieuwe stemhulp Young Voice ontwikkeld. De eerste versie is gemaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. www.youngvoice.nl

Bij Young Voice geven jongeren zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden. Per thema krijgen ze stellingen voorgelegd en geven ze aan of ze het ermee eens of oneens zijn. Iedere stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. Na het beantwoorden van minimaal 16 stellingen krijgen ze te zien welke partij het dichtst bij ze staat.

De Young Voice voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland is een pilotversie. Op basis van de ervaringen die we nu opdoen ontwikkelen we de tool verder en zal er een versie online komen voor de Europese Parlementsverkiezingen in mei.

Presentatie tijdens jongerendebat op 13 maart

Op woensdag 13 maart 2019 vond er een speciaal jongerendebat plaats in Arnhem. Jongeren gingen in de Statenzaal van het Huis der Provincie in debat met lijsttrekkers en Statenleden van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Tim Hofman stelde vragen tussendoor. Tijdens dit debat vond ook de officiële presentatie van Young Voice plaats. Kijk voor een verslag van het debat en de presentatie op NOS.nl.

Young voice logo