Huis voor democratie en rechtsstaat

YoungVoice, dé stemhulp voor jongeren, staat nu online 

maandag 15 februari 2021

YoungVoice, dé stemhulp voor jongeren, staat nu online. Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp YoungVoice ontwikkeld. YoungVoice bestaat sinds 2019, maar is nu voor het eerst beschikbaar in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. 

Swipen
Bij YoungVoice geven jongeren zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden. Per thema krijgen ze 20 tot 30 stellingen voorgelegd, waarover ze hun mening kunnen geven door te swipen (naar rechts voor eens, naar links voor oneens) of door de rode en groene knoppen te gebruiken. Dit principe is vergelijkbaar met verschillende datingapps die populair zijn onder jongeren.  

Filmpjes
Bij elke stelling is een filmpje te bekijken met uitleg over de stelling en enkele voor- en tegenargumenten. Deze filmpjes worden gepresenteerd door YouTuber Bonnie Nottroth (Bij Bonnie) en acteur Jefferson Yaw Frempong-Manson (SpangaS: De Campus).  

Uitslag
YoungVoice vergelijkt vervolgens de gegeven antwoorden met de standpunten van politieke partijen. De uitslag laat zien met welke partijen iemand de meeste overeenkomst heeft. Door op het logo van een partij te klikken, komt er een venster in beeld met daarin een korte tekst van de partij gericht aan jongeren plus een foto van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst van die partij onder de dertig jaar oud. 

Raadpleeg YoungVoice op www.youngvoice.nl 

Verkiezingsgastles
Ook tijdens onze verkiezingsgastles voor het vo en mbo wordt er gebruik gemaakt van YoungVoice. Op deze manier ontdekken leerlingen wat hun meningen zijn over politieke vraagstukken en welke partijen daarbij passen. Doordat er in de les aandacht wordt besteed aan de termen links, rechts, progressief en conservatief, leren leerlingen wat hun uitslag inhoudelijk betekent. 

De StemWijzer
YoungVoice is het jongere zusje van de bekende online stemhulp de StemWijzer. De StemWijzer staat sinds woensdag 10 februari online.