Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingsfestivals op mbo’s van start gegaan!

donderdag 3 maart 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In het kader van deze verkiezingen organiseren ProDemos en de NJR (Nationale Jeugdraad) ook dit schooljaar weer Verkiezingsfestivals. De festivals zijn op 23 februari start gegaan en vinden plaats tot en met 16 maart. In totaal zijn er tien Verkiezingsfestivals op mbo’s in de provincies Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland, Groningen en Friesland.

Tijdens het Verkiezingsfestival vinden er een hele dag verschillende activiteiten op de onderwijsinstellingen plaats: een workshop over invloed uitoefenen, vraaggesprekken met raadsleden en feestelijke activiteiten in de kantine of de aula. Er wordt afgesloten met een debat waar studenten en lokale raadsleden in gesprek gaan met elkaar.

Het doel van de Verkiezingsfestivals is mbo-studenten informeren over de verkiezingen en hen te motiveren om te gaan stemmen. Veel mbo-studenten mogen voor de eerste keer gebruikmaken van hun stemrecht. ProDemos en NJR vinden het belangrijk deze groep jonge mensen bewust te maken van de invloed die zij kunnen uitoefenen en hen te enthousiasmeren voor politiek en verkiezingen.