Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkenning ondersteuningsbehoefte lokale politieke partijen

woensdag 10 oktober 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert in het versterken van de lokale democratie en het lokaal bestuur. ProDemos voert hiervoor een verkenning uit naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen en zal op basis van de uitkomst een contactpunt inrichten.

De eerste fase van de verkenning bestaat uit het voorleggen van een enquête aan vertegenwoordigers van lokale politieke partijen en het bespreken van de resultaten met een klankbordgroep. Deze vragenlijst is deze week verzonden. Bent u actief lid van een lokale politieke partij? Dan nodigen wij u van harte uit de enquête in te vullen. Dit kan tot 17 oktober.

Daarnaast gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van lokale en provinciale partijen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van wat er speelt onder politieke partijen die op gemeentelijk en provinciaal niveau actief zijn. Voor het eind van het jaar richten we een contactpunt in en vragen we vertegenwoordigers van partijen daarop te reageren.

Blijft u graag op de hoogte van dit project, of heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar lokalepartijen@prodemos.nl.