Terugblik Verkiezingsfestivals & bezoek van minister Bruins Slot

In aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen hebben ProDemos en NJR mbo-Verkiezingsfestivals georganiseerd. De verkiezingsfestivals streken neer op Noorderpoort, ROC Mondriaan, ROC van Twente, Drenthe College en Zadkine. Op 15 maart 2023, de dag van de verkiezingen, bracht minister Bruins Slot een bezoek aan het festival in Rotterdam.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 bleek dat de opkomst onder praktisch opgeleide jongeren 25% was en dat betekende dat veel jongeren geen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. ProDemos en NJR zijn daarom opnieuw een samenwerking aangegaan met meerdere mbo-scholen om hier verandering in te brengen door Verkiezingsfestivals te organiseren. Veel mbo-studenten mochten dit jaar voor het eerst hun stemrecht gebruiken.

Bezoek minister Bruins Slot op mbo Zadkine

Op 15 maart 2023, de dag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen, bezocht minister Bruins Slot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Verkiezingsfestival op Zadkine in Rotterdam.

De minister maakte een rondgang over het festivalterrein en had een geanimeerd gesprek met studenten én ‘eerstekeerstemmers’. De minister gaf aan onder de indruk te zijn van de ambitieuze studenten Beveiliging en International Business. De minister vertelde hoe belangrijk het is om verschillende mensen in de politiek te hebben en hoe hard mbo-studenten nodig zijn in de samenleving. Daarnaast hamerde ze op het belang van samenwerking: “Alleen door samenwerking kun je resultaten behalen. Jullie hebben de sleutel in handen om verandering te brengen.“  

Minister in gesprek met studenten van Zadkine.

Workshops en gesprekken met Statenleden

In totaal namen duizenden mbo-studenten deel aan de Verkiezingsfestivals in aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Op de Verkiezingsfestivals leren studenten over democratie, de rechtsstaat, waar de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen over gaan én waarom het belangrijk is dat ze hun stem laten horen. Studenten deden mee met workshops, spellen en (vraag)gesprekken met statenleden. Ook waren er vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties aanwezig om de standpunten toe te lichten van hun politieke partij en om met jongeren in gesprek te gaan.

Laatste Nieuws