StemWijzers Provinciale Statenverkiezingen bijna 2,4 miljoen keer gebruikt

De 7 StemWijzers van ProDemos voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn in totaal 2.385.244 keer ingevuld. Dat is 1,2 miljoen keer meer dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2015, toen er voor 10 provincies StemWijzers waren. Traditiegetrouw was het op verkiezingsdag en de dag voor de verkiezingen erg druk bij de StemWijzer. Op 19 maart vulden bijna 400.000 mensen de StemWijzer in. Op verkiezingsdag waren dat er nog eens bijna 750.000.

De StemWijzers voor Zuid-Holland en Noord-Holland werden in absolute aantallen het vaakst gebruikt: 614.722 en 516.450 keer.

Afgezet naar het aantal kiesgerechtigden maakte 23% gebruik van de StemWijzer. Flevoland (27,2%) en Overijssel (26,8%) scoorden in dit opzicht het hoogst.

Het aantal gebruikers van de StemWijzer per provincie:

  • Zuid-Holland: 614.722 gebruikers
  • Noord-Holland: 516.450 gebruikers
  • Flevoland: 81.269 gebruikers
  • Overijssel: 236.587 gebruikers
  • Noord-Brabant: 412.798 gebruikers
  • Gelderland: 377.447 gebruikers
  • Limburg: 145.971 gebruikers

Gebruikers vinden sociale en klimaatgerelateerde onderwerpen het belangrijkst

ProDemos heeft de StemWijzers op maat gemaakt voor de provincies, zodat de belangrijkste onderwerpen die in de betreffende provincie spelen in de stellingen voorkomen. Gebruikers kunnen in de StemWijzer extra gewicht toekennen aan de onderwerpen die zij extra belangrijk vinden. Onderwerpen die hier hoog scoren zijn de sociale onderwerpen (jeugdzorg, sociaal beleid, eenzaamheid). Daarnaast onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid (klimaatmaatregelen, subsidies). Onderwerpen die het minst vaak als extra belangrijk werden aangewezen lagen vooral op het vlak van regionale media en cultuur.

Laatste Nieuws