Sjef van Gennip waarnemend directeur ProDemos

Per 20 januari 2020 is mr. drs. J.J.H.M (Sjef) van Gennip waarnemend directeur van ProDemos. Sjef van Gennip was lange tijd voorzitter van de Raad van Bestuur van Reclassering Nederland. Sinds zijn pensionering is hij actief als Raadsheer Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en als toezichthouder, onder andere bij Pantar en HWW Zorg.

Sjef van Gennip volgt Reinier ter Kuile op, de huidige waarnemend directeur. Reinier ter Kuile is gevraagd een programma te gaan leiden aangaande de problemen in het veld van de jeugdbescherming. Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos, is naar verwachting nog enige tijd afwezig ten gevolge van een ongeval in het najaar van 2019.

Sjef van Gennip is te bereiken via s.vangennip@prodemos.nl en via 070 757 02 00.

Laatste Nieuws