Reiskostenregeling voor leerlingenbezoek aan parlement van start

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen scholen die met ProDemos een bezoek brengen aan de Eerste en Tweede Kamer met ingang van dit schooljaar een tegemoetkoming in de reiskosten. Vanaf vandaag kunnen scholen hun reiskosten na hun bezoek aan ProDemos declareren.

Naast de reiskostenregeling biedt ProDemos meer programma’s aan en zijn de bezoektijden verruimd. Op die manier wil ProDemos invulling geven aan de opdracht om het vanaf 2020 mogelijk te maken dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een bezoek kunnen brengen aan het parlement. Het huidige kabinet sprak deze ambitie uit in het regeerakkoord van oktober 2017.

Rondom het bezoek aan het parlement biedt ProDemos een uitgebreid educatief programma. Op een laagdrempelige manier ervaren leerlingen hoe onze democratische rechtsstaat werkt en hoe de politieke wereld in elkaar zit. Activerende en interactieve werkvormen staan daarbij centraal, zoals in de Kamerdebatsimulatie, het DemocratieLab en de Binnenhofcheck.

Organisatie van het vervoer

Scholen organiseren zelf het vervoer en vragen vervolgens de reiskostenvergoeding aan bij ProDemos. Op deze manier behouden scholen de mogelijkheid om zelf te bepalen op welke wijze ze naar Den Haag komen. De vergoeding wordt bepaald door de reisafstand en het aantal leerlingen.

De reiskostenregeling geldt uitsluitend voor scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dus scholen in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in de reiskosten.

Meer informatie over de reiskostenregeling is te vinden op: prodemos.nl/reiskosten.

Laatste Nieuws