Rapporten Visitatiecommissie en onderzoekscommissie Joustra

De afgelopen periode zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar ProDemos. Vandaag heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eindrapporten van deze onderzoeken aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier de aanbiedingsbrief van minister Ollongren.

ProDemos bedankt de beide commissies voor de zorgvuldige wijze waarop zij hun werk hebben uitgevoerd. We zullen de komende tijd opvolging geven aan de aanbevelingen uit de rapporten.

Commissie visitatie ProDemos 2019

De vierjaarlijkse visitatie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onderdeel van onze subsidieregeling. De commissie visitatie ProDemos 2019 stond onder leiding van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en heeft onderzoek gedaan naar de relevantie van de missie en doelstellingen van ProDemos, de wijze waarop ProDemos uitvoering geeft aan de opdracht die is verwoord in de subsidieregeling, de kwaliteit van de organisatie, de productiviteit en het publieksbereik en de condities voor continuïteit.

Samenstelling visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestond uit: Roelof Bisschop (voorzitter), lid Tweede Kamer voor de SGP; Carla van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen; Thomas Klijnstra, vakdidacticus Maatschappijleer aan de Universiteit van Amsterdam, docent Maatschappijleer aan het Adriaan Roland Holst College; en Paulien Kreutzer, onderzoeker gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek met en over kinderen en jongeren bij OneTwentyone; en Remco Nehmelman, griffier van de Eerste Kamer, profileringshoogleraar Publiek Organisatierecht in het bijzonder waterbeheer aan de Universiteit Utrecht.

Commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos

Daarnaast was er de commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos onder leiding van Tjibbe Joustra. Deze commissie is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de voorzitter van de Tweede Kamer. Aanleiding waren meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende bij ProDemos. De arbeidsrelatie met deze leidinggevende is naar aanleiding van deze meldingen beëindigd. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de meldingen van misstanden en de daarbij gevolgde procedures, de cultuur en algemene werkwijze binnen ProDemos waarbinnen de misstanden zijn ontstaan en de governance van ProDemos.

Samenstelling commissie

De commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos bestond uit: Tjibbe Joustra (voorzitter), voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; en Gerard Roes, staatsraad in buitengewone dienst.

Laatste Nieuws