Provincie Limburg en ProDemos starten samenwerking om inwoners te betrekken bij de democratie

De provincie Limburg en ProDemos zijn een bijzondere samenwerking aangegaan om de inwoners van Limburg meer te betrekken bij de politiek. De provincie Limburg en ProDemos willen graag werken aan een steviger bewustzijn rond thema’s als democratie, tegenspraak en bestuurscultuur. Onderdeel daarvan is ook opkomstbevordering bij de verkiezingen. Vanuit deze samenwerking worden activiteiten aangeboden aan alle inwoners van Limburg en meer specifiek aan jongeren en mensen met afstand tot de politiek Zo kunnen onder andere vo-leerlingen en mbo-studenten naar het Gouvernement voor het Provinciespel en kunnen inwoners van de provincie ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen gebruik maken van de StemWijzer. 

Aftrap in de Statenzaal van het Gouvernement

Het startschot voor deze samenwerking vond plaats op dinsdag 7 maart op het Gouvernement in Maastricht. 28 mbo-studenten van het VISTA college (locatie Sittard) namen plaats in de prachtige Statenzaal. Hier ontmoetten zij gouverneur Emile Roemer en directeur van ProDemos Eric Stokkink. Als Tweede Kamerlid stond Roemer regelmatig voor schoolklassen die met ProDemos naar de Tweede Kamer kwamen. Hij vroeg de leerlingen of studenten dan: “Wie vindt politiek leuk?”, waarop vaak lacherig of afwijzend werd gereageerd. Maar als hij ze vertelde dat zijn partij nadacht over het verder verhogen van de alcoholleeftijd naar 21 jaar kwamen de reacties los. “Zie je wel”, zei hij dan, ”jullie vinden politiek wél leuk en interessant.” Politiek gaat over zoveel dingen waar je mee te maken hebt. In de provincie bijvoorbeeld over windmolens, regionale bussen, provinciale wegen en fietspaden, en Maastricht Aachen Airport. De gouverneur roept de studenten op: “Bemoei je ermee! Maak dat bolletje rood op 15 maart.”

Na deze introductie van Emile Roemer mogen de studenten hem vragen stellen. Vragen als “Hoe bent u in de politiek gekomen?” en “Wat doet een gouverneur?” passeren de revue. Op de vraag “Hoe gaat u om met meningen van anderen als u het er niet mee eens bent?” antwoord Emile Roemer dat hij als gouverneur boven de partijen staat. Hij stemt ook niet mee in vergaderingen, maar leidt deze. Dat maakt het voor hem makkelijker om met mensen in gesprek te gaan en argumenten voor en tegen een standpunt te horen en begrijpen.

Het Provinciespel

Nadat de studenten hun vragen hebben gesteld aan Emile Roemer gaan ze onder begeleiding van ProDemosmedewerker Martijn Schuchmann aan de slag met het Provinciespel. In het midden van de Statenzaal ligt een grote plattegrond van de provincie Limburg, aan de studenten de taak om de provincie in te richten. Hiervoor richten de studenten eerst zes partijen op. Met klinkende namen als ‘GroenGeld’ en de ‘Partij van de eerlijke lonen’, en slogans als ‘Zonder groen, geen poen’. Na de presentatie van de partijprogramma’s aan de andere partijen kiezen de studenten voorzieningen die bij hun partijprogramma passen. Ze kunnen hiervoor kiezen uit veel verschillende gekleurde blokken waarop bijvoorbeeld een industrieterrein, snel wifi of streekvervoer te zien zijn.  Hierna volgt de eerste debatronde over de voorziening die elke partij het meest belangrijk vindt voor Limburg. Extra regionale treinen behalen een ruime meerderheid, en dus mag een student het blok met de trein op de plattegrond plaatsen. Het is nog wel even wennen dat inrichten van de provincie; de extra treinen worden eerst in Noord-Brabant neergezet. Naast de treinen halen ook een nieuw bos en nieuwe woonwijk een meerderheid. Een nieuw winkelcentrum – “maar wel overdekt hè…”– haalt net geen meerderheid en mag dus niet geplaatst worden op de plattegrond. De extra stageplekken zodat jongeren zelf meer inspraak kunnen hebben waar ze stagelopen en niet meer worden ingedeeld worden bijna unaniem aangenomen.

Na deze eerste stemronde volgen nog een debat- en stemronde. In deze ronde behalen nachtbussen, een sportpark en nog meer stageplekken een meerderheid én dus een plekje in de provincie. Het ecoduct en uitbreiding van het provinciale wegennet halen het niet. Ondertussen sluit Provinciaal Statenlid Emma Palmen aan bij de klas. Zij vertelt de studenten hoe het er in het echt aan toegaat tijdens een vergadering en beantwoordt vragen van de studenten. Na 2,5 uur zit het er weer op. De enthousiaste studenten van het VISTA college hebben mooie eerste stappen gezet in de politiek en hebben ervaren hoe de provinciepolitiek werkt. Hopelijk maken de studenten van 18 jaar en ouder echt dat bolletje rood op 15 maart!

Samenwerking tussen de provincie Limburg en ProDemos

De provincie Limburg en ProDemos willen werken aan een steviger bewustzijn rond thema’s als democratie, tegenspraak en bestuurscultuur. Daarom zijn ze deze speciale samenwerking aangegaan. In aanloop naar de verkiezingen kunnen inwoners van de provincie de StemWijzer raadplegen. Voor jongeren is er een speciale stemhulp: Young Voice. Ook vinden er meerdere verkiezingsbijeenkomsten plaats in het kader van ‘Democratie voor iedereen’. Vo- en mbo-onderwijsinstellingen kunnen meedoen aan de Scholierenverkiezingen en konden speciale verkiezingsgastlessen boeken. Maar mensen betrekken bij de democratie houdt niet op bij verkiezingen. Na de verkiezingen zijn vo-scholieren en mbo-studenten welkom op het Gouvernement om het Provinciespel te spelen. Daarnaast is ProDemos bezig met het organiseren van een docentenbijeenkomst voor mbo-docenten burgerschap in Limburg, en start nog dit jaar de cursus Politiek Actief in samenwerking met de provincie.

Laatste Nieuws