ProDemos zoekt nieuwe directeur

Voor de opvolging van waarnemend directeur Sjef van Gennip zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur. We zoeken iemand met grondige kennis van en affiniteit met het Nederlandse politieke bestel, de democratische rechtsstaat en actief burgerschap. Iemand met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het vermogen om politiek neutraal en onafhankelijk te opereren binnen een complexe beleidsmatige en politieke werkelijkheid. Omdat ProDemos juist ook die mensen wil aanspreken die afstand tot de democratie en rechtsstaat ervaren, zoeken we iemand die ervaring heeft met groepen mensen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij de democratie en rechtsstaat betrokken zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die er is voor alle medewerkers en het ‘wij-gevoel’ van onze organisatie versterkt. Solliciteren kan tot en met woensdag 11 november 2020 via de website van PublicSpirit.

Lees hieronder het functieprofiel.

De functie

De directeur is verantwoordelijk voor de visie op en de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De directeur richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbewust op het bestaansrecht van ProDemos en de te realiseren doelstellingen en weegt daartoe de belangen van de diverse stakeholders af. De directeur acht het vanzelfsprekend belanghebbenden bij beleidsvorming te betrekken en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van beleid.

De directeur is het boegbeeld van ProDemos. In een veranderlijke politiek-bestuurlijke omgeving is de directeur de gesprekspartner van een breed palet van belanghebbenden, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Eerste en Tweede Kamer. De organisatie zoekt een directeur met een overtuigende visie, de kwaliteiten om in- en externe stakeholders daarin mee te nemen en een open en eerlijke interesse in de argumenten van anderen.

Taakvelden directeur

De aandachtsgebieden van de directeur kunnen als volgt samengevat worden:

 • U geeft op een mensgerichte wijze leiding aan gedreven en betrokken professionals, in een organisatie met een grote diversiteit aan stakeholders. U bent directeur voor alle medewerkers en versterkt het ‘wij-gevoel’ van de organisatie. U bent voortrekker van de interne cultuur van ProDemos. U hebt een open houding naar inzichten en meningen van anderen. U informeert en betrekt op transparante wijze de medezeggenschap (ondernemingsraad) en de Raad van Toezicht.
 • U draagt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van de stichting ProDemos, voor de beleidsbepaling en de operationele gang van zaken. Samen met de organisatie ontwikkelt u een langetermijnvisie voor ProDemos, vormt hierin concrete doelen voor de organisatie en weet hierin mensen mee te nemen. U hebt het goedkeuringsrecht voor de financiële middelen ten behoeve van grote projecten en/of projecten met een groot afbreukrisico. De afdelingen Evenementen & Projecten en Educatie vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur, net als de stafafdelingen HR, Marketing & Communicatie en Onderzoek.
 • U onderhoudt gemakkelijk contacten met een relevant netwerk van organisaties en personen, ook internationaal, die aansluiten bij de missie en toekomst van ProDemos. Als boegbeeld van de organisatie draagt u actief de waarden van de democratische rechtsstaat uit, naar de subsidieverstrekkers, samenwerkende organisaties en in de media.

Kennis en ervaring

We zoeken iemand met:

 • aantoonbare toewijding aan de democratische rechtsstaat;
 • grondige kennis van en affiniteit met het Nederlandse politieke bestel, de democratische rechtsstaat en actief burgerschap;
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het vermogen om politiek neutraal, onafhankelijk en behendig te opereren binnen een complexe beleidsmatige en politieke werkelijkheid;
 • ervaring met groepen mensen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij democratie en rechtsstaat betrokken zijn;
 • het vermogen om een duidelijke visie te ontwikkelen op de activiteiten van ProDemos in de nabije en verder gelegen toekomst;
 • oog voor operationele aansturing van een organisatie met veel enthousiaste medewerkers met kleine contracten;
 • ervaring en affiniteit met het vormgeven van en actief bijdragen aan interne cultuurveranderingen;
 • een hoog niveau van organisatiesensitiviteit en gevoel bij organisatieontwikkeling;
 • ruime ervaring in het mensgericht leidinggeven aan teams, ruimte geeft voor ontwikkeling van mensen en een coachende en faciliterende managementstijl heeft;
 • universitair werk- en denkniveau;
 • een open en nieuwsgierige houding en communicatiestijl;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • teamplayer/samenwerkingsgerichte instelling;
 • aandacht voor vernieuwing, kansen en innovatie.

Belangrijke competenties zijn:

 • Samenbindend leiderschap
 • Motiveren
 • Overtuigingskracht
 • Groepsgericht aansturen
 • Beheersing operaties
 • Politieke sensitiviteit
 • Netwerkvaardigheid

De directie

De directie van ProDemos wordt gevormd door een algemeen directeur en een adjunct-directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting, voor het personeelsbeleid, de communicatie en het onderzoek. De activiteiten van de afdelingen Evenementen & Projecten en Educatie vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur heeft een sterke externe oriëntatie, naar stakeholders en in de media. De adjunct-directeur heeft als portefeuille Bedrijfsvoering (financiën, ICT, huisvesting en facilitaire dienst) en Publieksprogramma’s (uitvoering educatieve programma’s) en heeft een overwegend interne en operationele oriëntatie.
De verschillende afdelingen van ProDemos staan onder leiding van teamhoofden. De directie wordt ondersteund door een directiesecretaris en een beleidsmedewerker.

In de samenstelling van de directie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit. ProDemos hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Divers samengestelde teams presteren beter, maken het werk leuker en helpen de missie beter uit te voeren.

Bij gelijke geschiktheid geeft ProDemos de voorkeur aan een kandidaat die iets toevoegt dat momenteel ontbreekt, bijvoorbeeld op het gebied van gender, etniciteit, culturele achtergrond of een andere levenservaring.

Arbeidsvoorwaarden

ProDemos biedt een interessante en afwisselende werkomgeving (standplaats Den Haag). Een dienstverband van 36 uur per week met een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging. De benoemingstermijn van de directeur is maximaal 2 x 5 jaar.

Salaris volgens CAO Sociaal Werk, schaal 15 (minimaal € 4.712,–, maximaal € 7.976,– per maand op basis van een volledig dienstverband van 36 uur)

Een individueel keuzebudget (in salaris of vakantie-uren) van circa 19% van het jaarsalaris.

Meer informatie

Solliciteren kan via de website van PublicSpirit.

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure:

Sluitingsdatum: woensdag 11 november
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: 12, 20 en 23 november
Bespreken shortlist: vrijdag 27 november (zonder kandidaten)
Selectieronde: vrijdag 4 december
Kennismakingsronde met OR en RvT: datum n.n.b.
Arbeidsvoorwaardengesprek: datum n.n.b.
Benoeming: per februari/maart 2021

Laatste Nieuws