ProDemos verwelkomt nieuwe leden raad van adviseurs

De vijf nieuw-benoemde leden van de raad van advies

ProDemos is blij vijf nieuwe leden in haar raad van adviseurs te mogen verwelkomen.

Benoemd zijn:

  • Michiel Buchel: oud-directeur-bestuurder NEMO Science Museum – expertisedomein publieksbereik
  • Mr. Folkert Jensma: juridisch redacteur, commentator, columnist – expertisedomein media
  • Mr. Robine de Lange-Tegelaar: President van de Rechtbank Den Haag – expertisedomein rechtsstaat
  • Prof. dr. Nadira Saab: bijzonder hoogleraar e-didactiek primair en voortgezet onderwijs Universiteit van Leiden – expertisedomein educatie
  • Huri Sahin: burgemeester van Rijswijk en lid Raad voor het Openbaar Bestuur – expertisedomein politiek/lokaal bestuur

Zij voegen zich bij de andere twee leden die al deel uitmaakten van de raad van adviseurs: prof. dr. Tom van der Meer (hoogleraar Politicologie aan de UvA – expertisedomein democratie) en mr. Heleen Rutgers (hoofdofficier van justitie OM, parket Oost-Brabant – expertisedomein rechtsstaat). De nieuwe leden zijn op 20 juni 2023 benoemd door de raad van toezicht van ProDemos.

De raad van adviseurs geeft de directie van ProDemos gevraagd en ongevraagd advies over de koers en de strategie van ProDemos. De raad van adviseurs bestaat uit deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik.

Portretfoto Michiel Buchel
Michiel Buchel
Portretfoto Folkert Jensma
Mr. Folkert Jensma (foto: Fenna Jensma)
Portretfoto Robine de Lange
Mr. Robine de Lange-Tegelaar
Portretfoto Nadira Saab
Prof.dr. Nadira Saab
Portretfoto Huri Sahin
Huri Sahin (foto: Frank Jansen)

Laatste Nieuws