ProDemos gaat weer open – Corona update 6 juli 2020

Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat leerlingen in het voortgezet onderwijs komend schooljaar weer ‘gewoon’ naar school kunnen en ook daarbuiten onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te bewaren. Goed nieuws voor jongeren en voor scholen.

ProDemos volgt de maatregelen van het kabinet. Deze hebben direct en indirecte gevolgen voor onze educatieve programma’s, maar ook voor activiteiten die we organiseren voor het algemene publiek en/of in samenwerking met onze partners.

Educatieve programma’s

Het goede nieuws geldt ook voor ProDemos, want in september kunnen wij ook in Den Haag weer leerlingen verwelkomen. Ook de Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken om daar waar mogelijk weer klassen te ontvangen. In de komende weken hopen we meer duidelijkheid te kunnen krijgen om welke dagen, tijdslots en aantallen het gaat. Het is dus de bedoeling dat we (een deel van) onze groepen naar de Tweede Kamer gaan.

Maar de kans is aanwezig dat wij niet met al onze groepen een bezoek kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Voor deze groepen werken we nu aan een volwaardig alternatief voor onze reguliere programma’s, maar dan zonder het bezoek aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk klassen te kunnen ontvangen, worden bovendien daar waar nodig de dagprogramma’s omgezet naar een halve dag. ProDemos probeert voor de zomer zoveel mogelijk de scholen die in augustus en september een programma hebben geboekt persoonlijk hierover te informeren.

Voor scholen die niet naar Den Haag willen of kunnen komen, stelt ProDemos de komende maanden het alternatieve aanbod van online gastlessen en gastlessen in de klas duurzaam open. Ons volledige aanbod in coronatijd vind je hier.

Dit aanbod wordt deze zomer bovendien nog doorontwikkeld met extra programma’s. Ook de programma’s op de gemeentehuizen, provinciehuizen en rechtbanken worden vanaf komend schooljaar waar mogelijk hervat.

Rondleidingen in Den Haag

De Tweede Kamer blijft tot en met het zomerreces gesloten voor publiek, maar vanaf 15 juli starten we met een speciale Binnenhof Tour naar de Ridderzaal – op dit moment tevens de alternatieve vergaderlocatie van de Eerste Kamer. Het aantal deelnemers is beperkt, zodat we de 1.5 meter kunnen waarborgen. Kijk voor meer informatie op prodemos.nl/rondleiding.

Het ProDemos Bezoekerscentrum blijft voorlopig nog gesloten. 

Andere activiteiten

Fysieke bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 september afgelast, maar vinden plaats online. Vanaf september starten we weer met bijeenkomsten in aangepaste vorm; fysiek, hybride of online. Bekijk ze in onze agenda 

Bereikbaarheid ProDemos

In verband met het coronavirus werken de meeste medewerkers van ProDemos thuis. Hierdoor kan het iets langer duren voordat wij op vragen reageren via mail of telefoon. Wij vragen begrip hiervoor. 

Vragen over je boeking

  • Lees hier als je vragen hebt over een educatief programma dat je bij ProDemos hebt geboekt.
  • Lees hier meer als je vragen hebt over jouw (groeps)rondleiding of als je een andere activiteit van ProDemos wilde bijwonen.

Laatste Nieuws