ProDemos doet aangifte tegen oud-medewerker na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Nu het interne onderzoek is afgerond, heeft de directie van ProDemos besloten aangifte te doen tegen de inmiddels ontslagen leidinggevende na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. ProDemos doet dit vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever. Als (oud-)medewerkers ook aangifte willen doen, ondersteunt ProDemos dit uiteraard.

Onderzoek

ProDemos zal haar volledige medewerking verlenen aan het door de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigde onderzoek door Tjibbe Joustra.

Laatste Nieuws