Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek in Nederland

woensdag 10 augustus 2016

Onlangs is het boekje Politiek in Nederland volledig herzien. Deze uitgave van 96 pagina’s geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem. Het boek behandelt niet alleen de landelijke politiek, maar gaat ook in op het provinciale en gemeentelijke bestuur.

Hoe werkt het Nederlandse kiesstelsel? Wat is het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer? Hoe wordt een regering gevormd? Welke taken en bevoegdheden heeft de provincie? Hoe komt het college van B en W tot stand? Politiek in Nederland geeft antwoord op dit soort vragen.

Bestel dit boek