Huis voor democratie en rechtsstaat

‘Pas als je 10 jaar bent een babyfoto online, wat is daar nog leuk aan…? ‘

maandag 21 november 2016

De gemoederen liepen  hoog op tijdens het jaarlijkse finaledebat van de Derde Kamer op vrijdag 18 november. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 debatteerden over drie stellingen.
finaledebat-derde-kamer-22De klassen hadden zich via voorronden geplaatst voor het finaledebat van dit educatieve programma van de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos.  Verdeeld over drie groepen, bereidden de leerlingen elk een eigen stelling voor in hun fractie. Vervolgens verdedigden ze deze stelling in het plenaire debat.
De winnaars dit jaar waren groep 7/8 van de Columbusschool uit Almere, groep7/8 van de M.J. Tamsmaskoalle uit Tzummarum en groep 8a van de Willem de Zwijgerschool uit Hendrik-Ido Ambacht.  Onder leiding van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol kruisten zij de degens in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Ze werden daarbij gesteund door Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden,  griffier Laurens Dragstra en speciaal aangestelde fractiemedewerkers.
finaledebat-derde-kamer-30

De leerlingen debatteerden dit jaar over drie stellingen:

  • Alle kinderen moeten naar dezelfde basisschool.
  • De overheid moet kinderen die ongezond eten, straffen.
  • Ouders mogen alleen foto’s van hun kinderen op sociale media plaatsen met toestemming van hun kinderen.

finaledebat-derde-kamer-42

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol complimenteerde alle deelnemers en had tijdens het debat ook al politici-in-spe ontdekt.
De Eerste Kamerleden Christine Teunissen (PvdD), Gidi Markuszower (PVV), Jannette Beuving (PvdA) en de Tweede Kamerlid Marit Maij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66) en Astrid Oosenbrug (PvdA) ondersteunden de leerlingen bij het debat.