Papieren nieuwsbrief met veel Europa!

Onze papieren nieuwsbrief van mei is verschenen. In dit nummer veel Europa: van stemhulp voor jongeren (Young Voice) tot wandeling en van lesmateriaal tot collegereeks. Ook waren we op bezoek op het stadhuis van Amsterdam en laten we zien wat er volgend schooljaar verandert in onze scholierenprogramma’s in Den Haag.

Lees de nieuwsbrief

Grensoverschrijdend gedrag leidinggevende

Twee weken geleden was ProDemos in het nieuws naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende tegenover collega’s. Na een melding hierover in februari is de betrokken medewerker dezelfde dag nog geschorst. De uitkomsten van een intern onderzoek leidden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook is er door de directie van ProDemos aangifte gedaan.

De komende weken zal een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra onderzoek doen naar de gevolgde procedures rond deze meldingen. Uiteraard zullen we hieraan onze volledige medewerking verlenen.

Lees het bericht op onze website

Onze papieren nieuwsbrief lag al bij de drukker toen het nieuws naar buiten kwam, dus hierin konden we helaas geen bericht meer hierover opnemen. In onze digitale Educatienieuwsbrief en algemene digitale nieuwsbrief nemen we bovenstaande bericht op.

Abonneren

De papieren nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. Wilt u ook onze papieren nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven en lesbrieven.

Laatste Nieuws