Oproep aan lijsttrekkers: help mee de Provinciale Statenverkiezingen toegankelijk te maken

Help mee de Provinciale Statenverkiezingen beter toegankelijk en begrijpelijk te maken! Die oproep doet ProDemos, samen met andere maatschappelijke organisaties, aan politieke partijen die meedoen aan de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Alle lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen hebben een brief gekregen met daarin de volgende vragen:

  1. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen in uw provincie voor mensen met een verstandelijke beperking? Hebt u hierover gesproken met mensen met een verstandelijke beperking?
  2. Hoe eenvoudig zijn de plannen van uw politieke partij geschreven? Kunnen mensen met een verstandelijke beperking deze lezen en begrijpen?
  3. Kunt u een filmpje opnemen waarin vragen van mensen met een verstandelijke beperking worden beantwoord. Deze filmpjes worden verzameld op de website Stemjijook.nl. Op deze website kunnen mensen met een lichte verstandelijke beperking informatie vinden over de verkiezingen en hoe stemmen werkt.

De brief aan de lijstrekkers is een initiatief van ProDemos, ASVZ, LFB, Ieder(in, Philadelphia, Reinaerde, VGN en Zorgbelang Inclusief. De brief is hier te lezen.

Het Stem jij ook?-project

In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2023 werkt ProDemos aan toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen. Onder de noemer ‘Stem jij ook?’ ondersteunt ProDemos kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én professionals en naasten met verkiezingsactiviteiten. Speciaal voor hen zijn er een speciale verkiezingskrant, een website met uitleg (www.stemjijook.nl) en een online workshop.

Ga voor meer informatie over het Stem jij ook?-project en andere verkiezingsactiviteiten van ProDemos naar prodemos.nl/verkiezingsactiviteiten.

Laatste Nieuws