Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwe reeks cursussen Politiek Actief in 2020/2021

woensdag 24 juni 2020
Selectie posters Politiek Actief 2019

Is er in uw gemeenteraad sprake van ondervertegenwoordiging van jongeren, vrouwen, praktisch opgeleiden, mensen met een beperking of niet-westerse achtergrond? En wilt u hier graag verandering in brengen?

Organiseer dan een cursus Politiek Actief in uw gemeente. Samen met ProDemos maakt u een wervingsplan om deze mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor deelname aan de cursus.

Maak kans op een gratis cursus

Dankzij steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen wij deze cursus in 2020/2021 aan 30 gemeenten gratis aanbieden. U kunt uw gemeente aanmelden door ons een mail te sturen met daarin de volgende informatie:

  • Samenstelling gemeenteraad (differentieer zoveel mogelijk naar leeftijd, geslacht, niet-westerse achtergrond, beperking en opleiding)
  • Samenstelling inwoners gemeente (zie hierboven)
  • Welke groepen u wilt bereiken
  • Uw motivatie om deze uitdaging aan te gaan

De uiteindelijke selectie vindt onder meer plaats op basis van de door u geformuleerde doelstellingen en uw motivatie.

Stuur uw aanmelding naar: politiekactief@prodemos.nl. Dit kan tot 13 juli 2020. De cursussen worden in het najaar van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd. In principe vinden de cursussen op locatie plaats, hierbij houden we uiteraard rekening met de geldende RIVM-maatregelen vanwege covid-19.

Wat is de cursus Politiek Actief?

De cursus Politiek Actief wordt door ProDemos uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

Uit het onderzoek ‘Van geïnteresseerd naar geactiveerd (Juliën van Ostaaijen, 2018) blijkt dat de cursus effectief is. Begin 2018 stond 31% van (oud-)cursisten op kandidatenlijsten voor de gemeenteraad. Deelnemers zijn actiever geworden en hebben een positiever beeld van politiek. Het rapport vindt u op de website van ProDemos.

Meer informatie over Politiek Actief vindt u op onze website: www.prodemos.nl/politiekactief

Het belang van een goede afspiegeling van de inwoners

Verschillende groepen inwoners (zoals jongeren, vrouwen, mensen met een beperking, praktisch opgeleiden en inwoners met een niet-Westerse achtergrond) zijn vaak ondervertegenwoordigd in gemeenteraden en -besturen. Als de raad en het college een betere afspiegeling zouden zijn van de inwoners van de stad of gemeente, zou dit het vertrouwen in de politiek bij deze groepen vergroten, kan de gemeenteraad beter de belangen van álle inwoners behartigen en zouden de verschillende invalshoeken waarmee naar problemen wordt gekeken kunnen leiden tot nieuwe inzichten en betere oplossingen. We streven daarom naar meer diverse samenstellingen van de deelnemersgroepen van deze cursus.

Ons cursusmateriaal is zo inclusief mogelijk, en de communicatiehandleiding bevat tips en adviezen over hoe je een zo breed mogelijke doelgroep kunt aanspreken. Want door van tevoren goed na te denken over de werving (welke middelen zet je in, hoe leg je contact met groepen die moeilijker te bereiken zijn, waar en hoe verspreid je het wervingsmateriaal) kun je grote stappen zetten in het enthousiasmeren van een veelzijdigere groep inwoners.