Monitoringsrapportage en Evaluatieonderzoek

Op de websites van respectievelijk de Tweede Kamer en de Rijksoverheid staan twee onderzoeksrapporten online over ProDemos.

1. Monitoringsrapportage Verbeterplan ProDemos

Op tweedekamer.nl staat sinds vorige week (11 mei) de ‘Monitoringsrapportage Verbeterplan ProDemos’ online, samen met een brief aan de Tweede Kamer van de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook de aanbiedingsbrief van de raad van toezicht van ProDemos aan de minister staat erbij.

Kort samengevat schrijft de minister in haar brief aan de Kamer dat er belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van  (1) de versterking van de organisatie en (2) het HR-beleid, en dat er vertraging is opgelopen op het gebied van: (3) een veilige werkomgeving en versterking van de integriteit. Maar: een veilige werkomgeving en integriteit vragen om een gesprek waarbij medewerkers met elkaar een fysieke ruimte delen, en dat kan nu niet. Ze heeft daarom begrip voor de vertraging. Wel vindt ze het ‘van belang dat het integraal verbeterplan zo spoedig als in de huidige omstandigheden mogelijk is, wordt uitgevoerd’.

Bekijk het rapport en de bijgaande brieven

2. Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Verwey-Jonker Instituut benaderd om een evaluatie uit te voeren betreffende
de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling ProDemos 2017-2020.

Het evaluatieonderzoek maakt duidelijk dat… ‘ProDemos in staat is om een breed scala een activiteiten en producten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelen van ProDemos. Tevens is het bereik van specifieke activiteiten groot (…).’ De activiteiten en producten worden gewaardeerd door gebruikers en
kenners rondom de thema’s democratie en rechtsstaat. ProDemos levert een belangrijke bijdrage aan kennis, bewustwording en debat over burgerschap en democratie.

De onderzoekers schrijven ook dat het momenteel moeilijk is om een heel concreet beeld te schetsen van die resultaten. Ze doen ProDemos de aanbeveling om (bij de groei van de activiteiten ook) expliciete aandacht te besteden aan de kwaliteit en zich (te blijven) richten op het bereiken van meerdere doelgroepen. Ook moet ProDemos nadenken over indicatoren die het resultaat van het beleid zichtbaar en meetbaar maken, zodat het beter mogelijk wordt om de activiteiten te evalueren.

Download het Evaluatieonderzoek

Laatste Nieuws