Huis voor democratie en rechtsstaat

Moeilijke woorden zijn verboden op Kiezersdag voor verstandelijk beperkten

vrijdag 17 februari 2017

Op 11 februari 2017 vond de Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichte verstandelijke beperking plaats in Den Haag. Een leerzame en gezellige dag georganiseerd door ProDemos en MEE NL. De deelnemers leerden alles over politiek en hoe te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

De deelnemers komen uit alle hoeken van het land: uit de Achterhoek, uit Brabant of gewoon uit Den Haag. Hierdoor hebben veel mensen vroeg moeten opstaan en al een lange reis achter de rug, maar iedereen heeft veel zin in de dag. Ze worden ontvangen met een kop koffie of thee en verdeeld in groepen. De directeur van ProDemos, Eddy Habben Jansen, geeft een hartelijk welkom en wenst iedereen een fijne dag toe.

 

Workshops en rondleiding Binnenhof en de Tweede Kamer

Elke groep volgt vervolgens onder begeleiding van een rondleider van ProDemos zijn eigen programma met drie workshops en een rondleiding over het Binnehof en in de Tweede Kamer.

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

De eerste workshop waarmee de groepen aan de slag gaan heet ‘Wat doet de Tweede Kamer?’. Deelnemers krijgen een filmpje te zien waarin dat wordt uitgelegd en dan volgt een quiz. Als er iets veranderd moet worden in Nederland, hoe zorgt de politiek er dan voor dat dat ook echt gaat gebeuren? Samen zet de groep de stappen op een rij die een besluit doorgaat van een nieuw idee tot een echt besluit dat wordt uitgevoerd.

De tweede workshop ‘Waar kan ik op stemmen?’ is bedoeld om de politieke partijen te leren kennen waarop we kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Wat vinden de deelnemers van de stellingen die besproken worden en welke partijen vinden hetzelfde? Als je voor bent, mag je naar de linkerkant van de streep lopen, als je tegen bent naar de rechterkant. Al snel ontstaat een discussie waarin beide groepen elkaar proberen te overtuigen.

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

Na de eerste twee workshops bij ProDemos krijgen de groepjes een rondleiding op het Binnenhof en in de Tweede Kamer. Hier lopen de groepjes rond op het werkterrein van politici. Ze komen alles te weten over de statige gebouwen om hen heen.

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

Voor de derde workshop, ‘Hoe kan ik stemmen?’ is het dan echt tijd om te oefenen met stemmen. Hoe ziet zo’n stembiljet eruit? Waar moet je met je rode potlood een kruisje zetten om de stem te geven die je wilt? Hoeveel hokjes mag je inkleuren? (Maar één, anders is je stem niet geldig!) Na een goede oefening gaan de deelnemers met hun stemkaarten naar het stembureau. Daar krijgen ze een stembiljet en mogen ze in een stemhokje hun stem naar keuze uitbrengen met het rode potlood.

 

Debat

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

In het laatste onderdeel van de dag kwamen politici van verschillende politieke partijen voor een debat. Ze gingen met elkaar in discussie over verschillende stellingen. Hun opdracht daarbij: spreek zo duidelijk mogelijk, zodat iedereen in het publiek het kan volgen. Co-host Moniek houdt ze goed in de gaten, want als de moeilijke woorden potentieelontplooien en argwanend worden gebruikt, roept ze hen snel op tot nadere uitleg.

De politici doen goed hun best, want ze willen allemaal de ‘Klip-en-Klaarprijs’ winnen voor de politicus die het best in begrijpbare taal gesproken heeft. Na een beraadslaging van de jury, wordt de uitslag bekendgemaakt. Renske Leijten van de SP mag de prijs in ontvangst nemen. Tweede prijs gaat naar Corinne Ellemeet van GroenLinks en derde prijs naar Wilma Schrover van 50PLUS.

Den Haag, 20170211, Tijdens de Landelijke Kiezersdag leren mensen met een licht verstandelijk beperking alles wat er bij het stemmen op 15 maart komt kijken.
Foto: ProDemos – Bart van Vliet

Ook spannend was de uitslag van de Workshop ‘Hoe kan ik stemmen?’. Wie moeten er volgens de deelnemers van de Landelijke Kiezersdag na 15 maart in de Tweede Kamer komen? Ook hier was de SP de grote winnaar, met 33 stemmen van de totaal 124 stemmen. En de deelnemers hebben nu allemaal goed geoefend met het stemmen, zodat ze 15 maart (hopelijk) allemaal naar de stembus gaan!

 

 

 

Stem jij ook?

De Landelijke Kiezersdag is onderdeel van het project ‘Stem jij ook?’. Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking mogen stemmen. Binlogo-stemjijooknen instellingen is hier nog veel onduidelijkheid over en verdwijnen de stempassen van bewoners soms zelfs in de prullenbak. ProDemos en MEE NL stellen licht verstandelijk beperkten graag in de gelegenheid om zelf te beslissen of ze wel of niet gaan stemmen. Goede voorlichting is daarbij van groot belang.

Naast de Landelijke Kiezersdag worden meer activiteiten georganiseerd binnen dit project, zoals een website met achtergrondinformatie en filmpjes over politiek en verkiezingen, een speciale verkiezingskrant en informatiebijeenkomsten in het land.