Koning op bezoek bij ProDemos voor 12,5-jarig jubileum

De Koning kijkt met twee leerlingen naar een telefoon die wordt gebruikt tijdens de quiz Wie wat wet. Een meisje voert het antwoord op de vraag in.

Afgelopen zaterdag 30 september bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan ProDemos ter ere van het 12,5-jarige bestaan van het Huis voor democratie en rechtsstaat. Samen met een klas derdejaars vmbo-leerlingen van CSG Willem de Zwijger uit Schoonhoven deed de Koning twee populaire onderdelen uit de Haagse educatieve programma’s: de ‘Wie wat wet’-quiz en het DemocratieLAB. Ook sprak de Koning met een aantal educatieve begeleiders die normaal gesproken de programma’s met schoolklassen uitvoeren en met ProDemos-directeur Eric Stokkink, voorzitter van de raad van toezicht van ProDemos Ed Nijpels en drie belangrijke stakeholders van ProDemos.

Naar de kapper geweest

De schoolklas staat iets na 9 uur al op de stoep van de Hofweg. Een beetje zenuwachtig zijn de meeste leerlingen wel; de Koning ontmoet je natuurlijk niet iedere dag. Sommigen zijn speciaal voor het bezoek naar de kapper geweest. Er wordt gespeculeerd over of een leerling de Koning wel of niet een hand zal mogen geven. Na het beklimmen van de trappen nemen de leerlingen plaats in de ‘zetels’ van de Parlementszaal: de nagemaakte plenaire zaal van de Tweede Kamer in het pand van ProDemos. Tussen hen in een lege plek, daar komt de Koning zo te zitten.

Wie wat wet

Als ook de Koning plaats heeft genomen in zijn zetel kan de ‘Wie wat wet’- quiz beginnen. In teams doorlopen de leerlingen aan de hand van quizvragen het proces van idee tot wet. Ook de Koning vormt een team met twee leerlingen en overlegt met hen na elke vraag. Wel met een hand voor zijn mond zodat de andere teams de bespreking niet kunnen afluisteren. De laatste vraag stelt de Koning zelf. Hij loopt naar het spreekgestoelte en zet zijn leesbril op: “Waarom moet ook de minister, naast de koning, een handtekening zetten onder een wet?” Antwoordoptie b luidt: ‘Omdat de koning een symbolische functie heeft, zijn handtekening is dus niet belangrijk’. Er valt wat onderdrukt gegniffel te horen, waarop de Koning reageert met: “U mag lachen hoor'” Een oproep waar vervolgens gehoor aan gegeven wordt.

‘Hij is echt heel aardig’

Na de quiz loopt de Koning met de klas naar het DemocratieLAB. In dit lab geven leerlingen hun mening over verschillende aspecten van de democratische rechtsstaat. De Koning is gekoppeld aan twee leerlingen, maar naarmate de tijd vordert valt het op dat er een steeds groter wordende zwerm zich rond hem verzamelt. Eén leerling verzamelt de moed bij elkaar en vraagt aan de Koning of hij hem een hand mag geven. Een ferme handdruk volgt al snel. Als de Koning weg is zijn de leerlingen het met elkaar eens: “Hij is echt heel aardig en hij was echt geïnteresseerd in ons!”

Het verschil maken

De klas keert weer huiswaarts, maar de Koning neemt plaats om te praten met zes educatieve begeleiders van ProDemos. Zij geven het hele schooljaar uitvoering aan alle educatieve programma’s door heel Nederland op scholen, bij gemeentehuizen, provinciehuizen, rechtbanken en natuurlijk in politiek Den Haag. De begeleiders vertellen over hun werk en hoe ze merken dat ze écht verschil kunnen maken. Ward Dekker vertelt over de groep 8-leerling die heel goed was in debatteren maar dacht niet in de politiek te kunnen omdat hij een havo-advies had gekregen. Ward vertelde de leerling hierop dat de leerling zeker politiek actief kan worden als hij zo bleef debatteren als hij nu deed, ongeacht het schooladvies. Op dat soort momenten zie je dat er iets in het (politiek) zelfvertrouwen van leerlingen verandert. Suzanne Schols benadrukt het ervaringsleren binnen de programma’s van ProDemos en hoeveel indruk dat maakt op klassen. De Koning vraagt de begeleiders hoe ze ermee omgaan als ze merken dat een leerling wantrouwend staat tegenover de politiek. Vragen ze dan door? Gabriël Effah: “Het mooie van onze functie is dat we echt het gesprek aangaan. Wat is de oorzaak van dat wantrouwen, waar komt dat vandaan….?” Benthe Frie vult aan: “Wij maken geen deel uit van de Tweede Kamer, maar zijn politiek neutraal. Dat zorgt ervoor dat je ook echt open dat gesprek aan kunt gaan”.

Eric Stokkink, directeur ProDemos

Ik vond het bezoek fantastisch! De Koning weet duidelijk heel goed waarover hij het heeft. Hij was ontspannen en heeft écht aandacht voor mensen.

Politiek ervaren daar waar het gebeurt

Voorafgaand aan deze leerzame ochtend sprak de Koning met Ed Nijpels (Voorzitter raad van toezicht ProDemos), Eric Stokkink (directeur ProDemos) en en drie belangrijke stakeholders van ProDemos. Nathalie Doesberg (Tweede Kamer) en Eline Kramp (Eerste Kamer) benadrukten in het gesprek het belang van ProDemos. Dankzij de educatieve programma’s kunnen leerlingen en studenten politiek echt daar ervaren waar het gebeurt. Tijdens de programma’s in Den Haag brengen leerlingen namelijk standaard een bezoek aan de Tweede Kamer en ook bezoeken aan de Eerste Kamer vinden elke week plaats. Zo zien de klassen dat politici ook maar ‘gewoon’ mensen zijn. Thomas Zandstra (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat tijdens het gesprek in op de gevaren van desinformatie. Het is juist daarom belangrijk om burgers goed te informeren over de democratie en rechtsstaat. Een missie waar wij als ProDemos ook de komende 12,5 jaar ons weer vol voor zullen inzetten!

Laatste Nieuws