Kijk- en luistertips over democratie en rechtsstaat #8

Graag attenderen we je weer op recente podcasts, interviews, online lezingen en (digitale) tools, die te maken hebben met democratie en rechtsstaat. Dat doen we op Twitter, waarna we de beste 10 tips hier verzamelen. Dit is aflevering #8.

1. Luistertip: Opvattingen en stemgedrag van jongeren

Sarah de Lange interviewt collega-politicoloog en ook psycholoog Roderik Rekker over de politieke opvattingen en het stemgedrag van jongeren. Ze bevraagt hem over de toenemende generatiekloof tussen jongeren en ouderen en over de lage opkomst van jongeren bij verkiezingen.

Beluister het interview op het Soundcloud-kanaal van de Wiardi Beckman Stichting

2. Doetip: Hoe discriminatie behandelen in de klas

Hoe kun je als docent, bijvoorbeeld in lessen burgerschap of maatschappijleer, inzetten op het verminderen van discriminatie onder leerlingen? Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) heeft hiervoor tips verzameld.

Gebruik de tips van KIS op de website van de Vereniging van Openbaar Onderwijs

3. Kijktip: Op zoek naar consensus

Aflevering in de serie New Democracy van Pakhuis de Zwijger: Op zoek naar consensus. De samenleving lijkt meer gepolariseerd dan ooit en de toenemende digitalisering van ons leven draagt daar vaak alleen maar aan bij. Maar dat hoeft niet. In een zoektocht naar consensus, gaan Amsterdam en Groningen als eerste Nederlandse steden de tool ‘Pol.is’ inzetten om digitaal overeenstemming te vinden tussen verschillende groepen.

Bekijk de livecast op het YouTube-kanaal van Pakhuis de Zwijger

4. Luistertip: Terugkeer naar Tunesië 10 jaar na de Arabische lente

Correspondent Michael Safi van The Guardian keert terug naar Tunesië, waar fruitverkoper Mohamed Bouazizi 10 jaar geleden zichzelf in brand stak. Het veroorzaakte een golf van protesten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die grote gevolgen hebben gehad.

Beluister de podcast van The Guardian

5. Leestip: Inventarisatie van democratische ontwikkelingen voor en tijdens corona

De Global State of Democracy van International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) geeft een beknopt overzicht van de mondiale toestand van de democratie van eind 2019, net voor het uitbreken van de coronapandemie. Dit wordt aangevuld met enkele van de voorlopige gevolgen die corona heeft gehad voor de democratie wereldwijd in 2020.

Lees het rapport op de website van IDEA

6. Luistertip: Zo gaat de verkiezingstijd/strijd eruitzien

Deze week in de podcast Haagse Zaken van NRC de praktische kant van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Grote kans dat het coronavirus er dan ook nog is, dus Nederland moet anders stemmen én Den Haag anders campagnevoeren dan we gewend zijn. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken werd in de afgelopen maanden nagedacht over hoe die stemweek in maart er uit komt te zien.

Beluister de podcast op de website van NRC

7. Leestip: Microtargeting van kiezers is inherent aan verkiezingscampagnes

Afgelopen oktober bood minister Ollongren de Tweede Kamer het rapport van het Rathenau Instituut aan over digitale dreigingen voor de democratie. Het rapport geeft een goed leesbaar actueel overzicht van het fenomeen desinformatie en de manieren waarop dit geproduceerd en verspreid wordt. De auteurs van dit stuk op StukRoodVlees kijken naar het verleden en stellen dat microtargeting van kiezers inherent is aan verkiezingscampagnes.

Lees het artikel op de website StukRoodVlees

8. Luister- of kijktip: De Europese Eindejaarsshow van Café Europa

Corona zette dit jaar alles op z’n kop, ook in de Europese politiek. Nederland maakte ruzie met Italië. Hongarije met de rest van Europa. Corona verscherpte oude conflicten maar brak ook Brusselse taboes. In de speciale Eindejaarsshow van de podcast Café Europa wordt vanuit Nieuwspoort teruggeblikt op een historisch Europees jaar.

Beluister (of bekijk) de podcast op de website van Haagsch College

9. Luistertip: Verkiezingsfraude in autocratische landen

Sinds het einde van de Koude Oorlog organiseren steeds meer landen verkiezingen. Dictators kwamen er al snel achter dat het democratische ideaal zo krachtig was geworden dat je beter verkiezingen kon organiseren dan in te zetten op pure repressie. Door verkiezingen achter de schermen op allerlei manieren te manipuleren konden deze autocraten namelijk gewoon aan de macht blijven zonder hun eigen bevolking of de internationale gemeenschap tegen zich in het harnas te jagen. Interview met Carolien van Ham, hoogleraar empirische politicologie over vormen van verkiezingsfraude.

Beluister de podcast van StukRoodVlees

10. Kijktip: Democratie in digitale tijden, wie mag sturen met data?

Door de coronacrisis is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen. Maar hoe ver mag je als overheid gaan als iets voor de bestwil van de samenleving of zelfs de burger zelf is? Wat is de verantwoordelijkheid van de burger, de politiek en de overheid, maar ook de platforms zelf? De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) presenteert in deze laatste aflevering van de driedelige serie Democratie in Digitale Tijden een eerste conceptadvies: moet er misschien een Minister van Digitale Zaken en Datahuishouding komen?

Bekijk deze aflevering en de serie op de website van De Balie

Laatste Nieuws