Kijk- en luistertips over democratie en rechtsstaat #6

Graag attenderen we je weer op recente podcasts, interviews, online lezingen en (digitale) tools, die te maken hebben met democratie en rechtsstaat. Dat doen we op Twitter, waarna we de beste 10 tips hier verzamelen. Dit is aflevering #6.

1. Hoe een dictator te voeden

Wat at Pol Pot terwijl twee miljoen Cambodjanen stierven van de honger? Heeft Idi Amin echt mensenvlees gegeten? En hoe heeft Saddam Hoessein zijn motto, “geen revolutie zonder een volle buik”, waargemaakt? Tijdens de Nacht van de Dictatuur (mede georganiseerd door ProDemos) kon worden genoten van Saddam Hoesseins favoriete vissoep, luisterend naar de verhalen van de Poolse journalist Witold Szabłowski via een videoverbinding. Verhalen uit zijn boek How to feed a dictator worden live voorgelezen en 2 Witrussische activistische vrouwen zijn aanwezig om de laatste update te geven over de ontwikkelingen in hun thuisland.

Kijk en luister naar dit onderdeel van de Nacht.

2. Wie redt de rechter in Oost-Europa?

Tijdens de Week van de Rechtspraak eind september ging er elke dag een podcast live waarin twee journalisten met rechters in gesprek gingen over thema’s en dilemma’s. In deze aflevering maakt rechter Kees Sterk zich grote zorgen over de staat van de rechtstaat in Oost-Europa. Wat gebeurt er in Polen en Hongarije, wat betekent dat voor ons en wie kan daar uiteindelijk iets aan doen?

Beluister de podcast in de serie ‘Achter de toga’.

3. Wie gaat zweten en fronsen van de politiek?

Mensen zeggen vaak dat ze boos zijn op de politiek, maar vertonen ze ook daadwerkelijke lichamelijke reacties op politieke boodschappen? Krijgen mensen zwetende vingertoppen van de politiek, als teken van opwinding? Of fronsen of lachen zij als teken van negatieve of positieve emoties?

Lees over dit onderzoek op de website RoodStukVlees.

4. Hoe krijg je als jongere politieke invloed in het Nederland van vandaag?

Op het evenement ‘Jong en je wilt wat’ van Pakhuis de Zwijger liet organisator FemCity zien dat er een hele wereld aan politiek actieve jonge meiden en vrouwen bestaat die niet in het standaard beeld van politiek passen. Vijf jonge vrouwen gingen in gesprek over wat zij doen om politieke en maatschappelijke invloed te hebben.

Luister en kijk naar dit gesprek.

5. Hoe overtuig je als overheid burgers van nut en noodzaak van beleid in een complexe en langdurige crisis?

Bespreking van COVID-19. Een analyse van de nationale crisisrespons, een recent uitgekomen boek over de bestuurlijke aanpak van de coronacrisis.

Lees de bespreking op Platform O.

6. Hoe de dood van Ruth Bader Ginsburg Amerika zou kunnen veranderen

Ze was een pionier op het gebied van vrouwenrechten en een liberaal icoon van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De recente dood van Ruth Bader Ginsburg kan de koers van de Amerikaanse politiek veranderen en in de komende jaren leiden tot een aardverschuiving naar een oerconservatieve rechtbank.

Luister naar de podcast van The Guardian.

7. Welke invloed heeft het coronavirus op verkiezingen over de hele wereld?

Over de hele wereld zijn verkiezingen uitgesteld vanwege de uitbraak van corona. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) heeft een lijst opgesteld met de recente verkiezingskalenders, gerapporteerd door overheden, kiesraden en nieuwsmedia.

Lees het artikel op de website van International IDEA.

8. Hoe zien fotografen het Binnenhof

NRC’s Haagse Zaken probeert een kijkje achter de politieke schermen te geven. Dit keer was dat vrij letterlijk, met twee fotografen die jarenlang verslag doen van wat er op het Binnenhof gebeurt, David van Dam en Martijn Beekman. Je hoort hoe het werk als politiek fotograaf door de jaren is veranderd, waar een goede foto aan moet voldoen, welke ethische en journalistieke overwegingen komen kijken bij het beroep als fotograaf en hoe de prijswinnende foto’s van deze twee fotografen tot stand kwamen.

Beluister hier deze podcastaflevering.

9. Heeft de ministerraad nog wel politieke waarde?

In de regeringscoalitie zijn onlangs belangrijke besluiten genomen over de komende begroting en een derde steunpakket. Deze vorm van beraad neemt zo steeds meer de plaats in van de ministerraad. Parlementair historicus Bert van den Braak vraagt zich af of de ministerraad (die vergadert in de Trêveszaal) nog wel dé plek is waar de (politieke) besluitvorming plaatsvindt.

Lees het artikel op Montesquieu Instituut.

10. Over de opkomst, populariteit en politiek van Viktor Orbán

In deze aflevering van de ProDemos Podcast spreekt Lars de Groot met Hongarije-kenner Huub Bellemakers. Hoe kunnen we de opkomst van Viktor Orbán verklaren? En welke tactieken gebruikt Orbán om zijn macht uit te breiden?

Beluister deze ProDemos Podcast.

Laatste Nieuws