Kennispunt Lokale Politieke Partijen wordt zelfstandige stichting

Voor een grijze muur houden verschillende handen blauwe spreekwolkjes in diverse vormen omhoog. We zien alleen de armen, gekleed in zwarte, grijze en witte mouwen, en de handen, sommige wit, andere bruin.

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, dat nu nog bij ProDemos is ondergebracht, gaat vanaf 1 januari 2021 verder als zelfstandige stichting die voor 100% door lokale partijen bestuurd wordt. Dat biedt kansen om naast het overdragen van kennis en het uitwisselen van ervaringen, ook als behartiger van de belangen van lokale partijen te kunnen optreden.

Goede start gemaakt

Het Kennispunt is in 2019 bij ProDemos gestart met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter ondersteuning van lokale partijen. Die kunnen immers niet, zoals landelijke partijen, gebruikmaken van de diensten van een centraal partijbureau of wetenschappelijk bureau. Het Kennispunt is opgezet vanuit de wensen en behoeften van lokale partijen zelf en heeft een goede start gemaakt met onder andere de website www.lokalepolitiekepartijen.nl, zo’n 100 trainingen voor lokale partijen per jaar en een driewekelijkse nieuwsbrief.

Lokale partijen nu zelf verantwoordelijk

Nu de pioniersfase voorbij is, is verzelfstandiging een logische vervolgstap. Via een stichting met een bestuur en een raad van toezicht worden lokale partijen verantwoordelijk voor het Kennispunt. Het bestuur kan ook als belangenbehartiger voor de lokale partijen gaan optreden, een rol die ProDemos als neutrale organisatie niet kan vervullen. ‘Het is een goed moment om lokale partijen eigenaar te laten worden van het Kennispunt, met een bestuur dat zich inzet voor een gelijk speelveld,’ zegt ProDemos-projectleider Jelmer van der Zee. ProDemos blijft wél tot in elk geval de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 betrokken bij de uitvoering van het jaarplan van het Kennispunt.

Gezocht: bestuursleden

Vertegenwoordigers van lokale partijen kunnen bij de raad van toezicht solliciteren naar een functie in het bestuur van de nieuwe stichting. Op de website van het Kennispunt staat daarvoor een profiel.

Laatste Nieuws