Huis voor democratie en rechtsstaat

Kennispunt lokale politieke partijen van start

maandag 18 februari 2019

Om lokale politieke partijen te ondersteunen is vanaf 18 februari het Kennispunt lokale politieke partijen beschikbaar op www.lokalepolitiekepartijen.nl. De website bevat veel informatie over o.a. oprichting, organisatie en campagne voeren. Ook is er een forum waar vertegenwoordigers van lokale partijen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Het Kennispunt biedt verder een helpdesk, biedt trainingen aan en fungeert als wegwijzer naar andere relevante informatie, opleidingsaanbod e.d.

Hoe bestuur ik een politieke partij? Hoe werven we leden en stellen we een goede kandidatenlijst vast? En is er een training om te leren hoe ik vrijwilligersbeleid vormgeef of een goede procedure vaststel voor het opstellen van een verkiezingsprogramma?

Lokale politieke partijen, zonder afvaardiging in de Tweede Kamer en zonder ondersteuning van een landelijk bureau, moeten het zelf bedenken. Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het Kennispunt lokale politieke partijen ingericht. Middels een enquête en klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers van lokale politieke partijen meegedacht over de uitgangspunten, de inhoud en de werkwijze van een ondersteuningsstructuur.

Er bleek vooral behoefte te bestaan aan ondersteuning in de vorm van trainingen en opleidingen en bij partijgerichte werkzaamheden zoals ledenwerving, verkiezingscampagne en scouting en kandidaatstelling. De respondenten gaven aan de informatie op een website te willen raadplegen met een mogelijkheid te mailen en te bellen met het Kennispunt. Uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep kwam ook de wens naar voren om als lokale partijen onderling te kunnen overleggen, informatie te delen en elkaar te inspireren. Hiervoor is een forumfunctie voorzien in het Kennispunt.

Het Kennispunt bestaat uit:

  1.  Een website met basisinformatie en online modules voor het besturen van politieke verenigingen over o.a. oprichting, organisatie en campagne voeren (informatie beschikbaar voor iedereen).
  2. Een trainingsaanbod voor bestuursleden en vrijwilligers van lokale politieke partijen.
  3. Een forumfunctie die lokale politieke partijen de mogelijkheid biedt om kennis en ervaring uit te wisselen. Deze functie wordt door het Kennispunt technisch gefaciliteerd en staat open voor leden en volksvertegenwoordigers.
  4. Een helpdesk om vragen te stellen.
  5. Een wegwijzer voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van lokale politieke partijen naar relevante informatie, opleidingsmogelijkheden en actuele dossiers.