Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Voor ProDemos was 2022 een jaar waarin alle programma’s en activiteiten – na de moeilijke coronaperiode – weer opgestart konden worden. Het duurde even voor schoolklassen en andere bezoekers ons weer wisten te vinden. Vooral na de zomer begon de vraag weer toe te nemen.

2022 was ook een verkiezingsjaar: op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Veel gemeenten lieten een StemWijzer maken door ProDemos. Het organiseren van fysieke bijeenkomsten voor volwassenen was door de coronabeperkingen nog niet mogelijk, maar met online middelen, zoals een informatieve verkiezingswebsite en video’s, konden we toch veel mensen bereiken.

Ook met andere nieuwe initiatieven kon ProDemos haar bereik verbreden, zoals met het Kamergesprek, waarin parlementaire debatten worden nabesproken en uitgelegd, en Haagse Stemmen, een samenwerking met Haagsch College.

Meer lezen? In het jaarverslag 2022 staan al onze activiteiten in 2022 toegelicht. De jaarrekening 2022 bevat de bijbehorende cijfers.

Laatste Nieuws