Jaarverslag 2018

Benieuwd wat we vorig jaar allemaal hebben gedaan? Lees het jaarverslag van 2018.

In 2018 is wederom een toename van het leerlingaantal in Den Haag gerealiseerd. Ruim 99.000 leerlingen brachten via ProDemos een bezoek aan het parlement. Dit aantal moet op termijn toegroeien naar circa 180.000 leerlingen per jaar. Om deze doelstelling te realiseren zijn nieuwe programma’s nodig, zowel in het bestaande pand als buiten en op andere locaties. In 2018 zijn enkele nieuwe programma’s ontwikkeld en in uitvoering genomen. Ook de voorgenomen renovatie van het Binnenhof, met de verhuizing van de beide Kamers naar andere tijdelijke locaties en de sluiting van de Ridderzaal, heeft grote gevolgen voor de activiteiten van ProDemos. In 2018 zijn hiertoe de nodige voorbereidingen getroffen op inhoudelijk en logistiek gebied.

Ook buiten Den Haag groeide het aantal deelnemers aan onze programma’s. Bijna 44.000 leerlingen brachten via ProDemos een bezoek aan een gemeentehuis, provinciehuis of een rechtbank en ruim 8600 mensen volgden bijvoorbeeld een cursus Politiek Actief of namen deel aan een andere bijeenkomst in het land. Noemenswaard is dat daarnaast veel programma’s in samenwerking met of eigenstandig door derden worden uitgevoerd, zoals de vele gastlessen die door rechters en voorlichters van rechtbanken door heel Nederland worden gegeven.

Natuurlijk stond 2018 ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. ProDemos ontwikkelde in opdracht van 44 gemeenten een StemWijzer, deze werden in totaal meer dan één miljoen keer ingevuld. Voor het onderwijs maakten we onder meer een Doeboek en een STEM-magazine. Om jonge kiezers te stimuleren gebruik te maken van hun stemrecht waren er op enkele mbo’s feestelijke verkiezingsfestivals. Ook waren er bijeenkomsten en is informatiemateriaal ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

ProDemos wil bijdragen aan het publieke debat over de democratie en de rechtsstaat. Een reeks bekende en minder bekende sprekers wist ruim 16.000 bezoekers te trekken naar onze Haagse debatten en lezingen. Een hoogtepunt was het Wijkcafé in de bibliotheek van de Schilderswijk waar meer dan 200 bewoners met premier Rutte in gesprek gingen.

Ook in 2019 zal ProDemos zich, samen met de Eerste en Tweede Kamer, met talloze gemeenten, provincies, rechtbanken en andere organisaties, weer volop inzetten voor onze missie: het informeren over en betrekken van mensen bij onze kostbare democratische rechtsstaat.

Laatste Nieuws