Huis voor democratie en rechtsstaat

Hans Teunissen nieuw lid Raad van Toezicht ProDemos

vrijdag 8 februari 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de benoeming van Hans Teunissen als nieuw lid van de Raad van Toezicht van ProDemos goedgekeurd. De benoeming heeft op 7 februari plaatsgevonden.

Binnen de Raad van Toezicht van ProDemos was een vacature ontstaan wegens het vertrek van één van de leden, de heer prof. dr. Henk Dekker, die twee termijnen van vier jaar heeft volgemaakt. Evenals de heer Dekker is zijn opvolger voor het lidmaatschap voorgedragen door de ondernemingsraad. Zoals vastgelegd in de statuten wordt één van de leden van de Raad van Toezicht op voordracht van de OR benoemd.

De heer J.C.M. (Hans) Teunissen (1984) woont in Breda en is daar bestuurder en plaatsvervangend rector van middelbare school De Nassau. Daarnaast is hij tot volgende week nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM). Verder is hij lid van het bestuur van de Stichting Multatuli Lezing Nederland en voorzitter van Building Breda.

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij ProDemos. De Raad van Toezicht van de stichting ProDemos staat onder voorzitterschap van Ed Nijpels en bestaat momenteel, naast Hans Teunissen, uit Guikje Roethof, Maria van de Schepop, Elvira Sweet, Daniëlle Woestenberg en Robert Zaal.