Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ gepresenteerd op landelijke Griffiedag

De foto is genomen in de Raadszaal van gemeente Utrecht. Op de foto zie je van links naar rechts Marieke Vellinga (Stichting Lezen en Schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in), Melvin (Taalambassadeur Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur gemeente Utrecht). Melvin heeft de handreiking net overhandigd aan Mieke Tiwon.

Op vrijdag 5 november is de nieuwe handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ gepresenteerd op de landelijke Griffiedag van ProDemos te Utrecht. ProDemos ontwikkelden samen met Ieder(in) en Stichting Lezen en Schrijven de handreiking in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor alle politieke partijen en griffies in Nederland. Marijke Hempenius (Ieder(in)), Marieke Vellinga (Stichting Lezen en Schrijven) en  Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) overhandigden de handreiking aan raadsadviseur Mieke Tiwon (gemeente Utrecht) in het bijzijn van een aantal deelnemers van de Griffiedag.

Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Verkiezingsinformatie is vaak lastig te begrijpen of er zijn drempels in fysieke toegankelijkheid.

Volgens Lisa Hinderks, die slechthorend geboren is en later doof werd, is het belangrijk dat politieke partijen en gemeenten het voortouw nemen in het toegankelijk maken van politiek. “Zorg bijvoorbeeld dat er partijprogramma’s in begrijpelijke taal zijn of dat bij verkiezingsbijeenkomsten ook een gebarentolk aanwezig is. Veel politieke zaken hebben direct invloed op je leven, dus het is van essentieel belang dat je weet welke partijen goed bij jou passen. Pas dan kun je gelijkwaardig, net als ieder ander jouw politiek stemrecht uitoefenen.”

De handreiking

Aan de hand van tips en voorbeelden maken de drie organisatie inzichtelijk wat er nodig is om politiek voor iedereen toegankelijk te maken.  De focus ligt op offline en online verkiezingsuitingen en -evenementen. Daarbij wordt er niet alleen stilgestaan bij taal en opmaak, maar ook specifiekere aandachtspunten zoals het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen, de voorzieningen waarop je moet letten bij het huren van een fysieke locatie en de inzet van bepaalde software of professionals. Al met al vormt het een compleet, doch hanteerbaar document dat de aankomende jaren ingezet kan worden binnen de politiek en overheid.

De handreiking zal de aankomende tijd ook actief verspreid worden onder alle politieke partijen, griffies en andere relevante organisaties in Nederland. Want het betrekken van iedereen bij de politiek draagt bij aan een inclusieve samenleving.

Deze foto is genomen in de Raadszaal van gemeente Utrecht. Van links naar rechts zie je Marieke Vellinga (Stichting Lezen en Schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in), Melvin (Taalambassadeur Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur gemeente Utrecht). Mieke Tiwon heeft net de handreiking gekregen en laat deze lachend zien aan een camera rechts in beeld.
Op deze foto zie je de Raadszaal van gemeente Utrecht. Van links naar rechts zie je Marieke Vellinga (Stichting Lezen en Schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in), Melvin (Taalambassadeur Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur gemeente Utrecht). Mieke Tiwon heeft net de handreiking gekregen en laat deze lachend zien aan een camera rechts in beeld.

Actieplan Toegankelijk Stemmen

De handreiking is één van de elf acties in het Actieplan Toegankelijk Stemmen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

“Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het stemrecht dat zij hebben en een geïnformeerde keuze kan maken. Mensen gaan niet naar de stembus als ze bijvoorbeeld niet weten waarvoor ze nou precies stemmen of waarom het belangrijk is dat ze gaan stemmen. Dat zouden geen redenen mogen zijn. Toegankelijkere verkiezingsinformatie en -evenementen kunnen hier het verschil maken. Daarom zijn we blij dat we bij hebben kunnen dragen aan het Actieplan Toegankelijk Stemmen in de vorm van een handreiking met concrete tips en adviezen”, aldus ProDemos-directeur Eric Stokkink.

 

 

 

 

Laatste Nieuws