Handreiking Politiek Actief

Traditioneel wordt het stimuleren van politieke betrokkenheid vooral gezien als een taak voor politieke partijen. De laatste jaren echter ondernemen ook steeds meer gemeenten initiatieven om de politieke participatie van inwoners te stimuleren.

Handreiking

In de Handreiking Politiek Actief geven we u inzicht in de ervaringen die gemeenten hebben met het organiseren van activiteiten voor het vergroten van de politieke betrokkenheid. Hierbij onderscheiden we twee categorieën: informerende activiteiten en activiteiten gericht op de werving van raadsleden. Een voorbeeld hiervan is de cursus Politiek Actief die al 200 gemeenten in samenwerking met ProDemos hebben georganiseerd, en waar honderden inwoners aan hebben deelgenomen.

We hopen dat deze publicatie u inspireert om ook in uw gemeente activiteiten uit te voeren om uw inwoners meer te betrekken bij de lokale democratie.

Laatste Nieuws