Ervaringsdeskundigen gezocht voor cursus Politiek Actief

In 2019 maken we de cursus Politiek Actief toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij de cursus Politiek Actief maken inwoners kennis met de lokale politiek.

Veel mensen die deze cursus hebben gedaan zijn politiek actief geworden: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een jongerenraad of als actief lid van een politieke partij. Om deze cursus geschikt te maken voor mensen met een beperking zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen gezocht

We zoeken ervaringsdeskundigen om ons te helpen de cursus toegankelijk te maken voor iedereen. Met deze ervaringsdeskundigen willen we een aantal onderdelen van de cursus Politiek Actief doornemen.

Wat we moeten aanpassen hangt natuurlijk ook af van de beperking. Iemand die slechthorend is zal iets anders nodig hebben dan iemand met een motorische beperking. Daarom organiseren we twee gesprekken.

Voor elk gesprek zoeken we 8 ervaringsdeskundigen:

  • Woensdag 6 maart van 19.00 – 21.30 voor mensen die slechthorend/doof of slechtziend/blind zijn in Utrecht.
  • Maandag 11 maart van 19.00 – 21.30 voor mensen met een lichamelijke/motorische beperking in Zwolle.

Mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking vindt een gesprek plaats tijdens de landelijke LFB dag op 16 maart. De inschrijvingen voor dit gesprek lopen via de organisatie van die dag.

Doe mee

Voor deelname aan dit gesprek en verdere betrokkenheid bij dit project ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden je reiskosten vergoed. Denk je dat je hier geschikt voor bent of ken je iemand die we zoeken? Meld je voor 1 maart hier aan of neem telefonisch contact op met Ieder(in) via 030- 720 00 00.

Laatste Nieuws