Effectiviteit van de EU-verkiezingsfestivals voor het mbo

In 2019 organiseerde ProDemos op een aantal mbo-instellingen een Verkiezingsfestival over de Europese Parlementsverkiezingen. Het doel daarvan was om jongeren naar de stembus te krijgen en ze daarbij een positieve en leerzame ervaring te geven met de politiek.

ProDemos heeft aan Wouter van der Zanden Msc en dr. Frank Wanders gevraagd om te onderzoeken of deze festivals effect hebben op de opkomst van jongeren en op de houding die mbo-studenten hebben ten aanzien van de politiek? En hoe beoordelen mbo-studenten deze festivals?

Dit zijn hun bevindingen:

“Hoewel het verkiezingsfestival geen directe invloed heeft gehad op de verkiezingsopkomst onder de mbo-studenten, zijn diverse politieke houdingen van de studenten na afloop van het verkiezingsfestival wel degelijk verbeterd. De interesse van studenten in maatschappelijke
problemen, Nederlandse en Europese politiek is ten positieve verbeterd na het verkiezingsfestival. Ook zien we een positieve invloed van het festival op de kennis over de Europese verkiezingen en de intentie om een debat bij te wonen. Tevens heeft het festival een positieve invloed op het gevoel dat studenten hebben om actief deel te kunnen nemen aan de politiek (intern politiek zelfvertrouwen). (…) In relatie tot de beperkte tijdsbesteding (een schooldag) is dit een goede uitkomst.”

Lees het hele onderzoeksrapport

Laatste Nieuws