StemWijzers Provinciale Statenverkiezingen online

De StemWijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn online. De StemWijzer is beschikbaar voor de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg via www.stemwijzer.nl

Met de StemWijzer van ProDemos vergelijken kiezers hun antwoorden op stellingen met die van de politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Op die manier krijgen zij inzicht in welke politieke partijen de meeste overeenkomsten hebben met hun standpunten.

Stemhulp
Gebrek aan kennis over provinciale onderwerpen, partijen en standpunten, is voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en hoe politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen hierover denken.

Provinciale stellingen
ProDemos maakt voor iedere deelnemende provincie een StemWijzer op maat. Dat zorgt voor regionale onderwerpen. Zo staat er in de StemWijzer voor Drenthe en Overijssel bijvoorbeeld een stelling over paasvuren: moet de provincie die wel toestaan als ze milieuvervuilend zijn? Ook de wolf komt aan bod in de stemhulp: moet de provincie meer doen om de wolf te weren? En moet de provincie investeren in vliegveld Groningen Airport Eelde en een nieuw voetbalstadion voor FC Emmen? In Limburg gaat het bijvoorbeeld over Maastricht Aachen Airport en de financiering van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen.

StemWijzer
De StemWijzer is ontwikkeld door ProDemos en bevat circa 30 stellingen. Alle stellingen kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft. De politieke partijen hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kan de gebruiker in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat een politieke partij van een bepaald standpunt vindt. Ook kan de gebruiker partijen eenvoudig met elkaar vergelijken.

www.stemwijzer.nl

Laatste Nieuws