De StemWijzer Tweede Kamerverkiezing 2023 staat online

Vanochtend is in Nieuwspoort de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november gelanceerd. Verschillende lijsttrekkers en andere partijprominenten mochten als eerste de StemWijzer invullen. Inmiddels staat de StemWijzer online en kan je jouw mening vergelijken met die van politieke partijen.

Vind je dat gezinshereniging moet worden beperkt? Moet de hoeveelheid vee minstens de helft kleiner worden? Ben je voorstander van het referendum? Na het geven van je mening op 30 stellingen krijg je te horen welke politieke partijen het op deze punten het meest met jou eens zijn. Bij een gelijke stand of een heel klein verschil tussen partijen krijg je de optie om twee partijen met elkaar te vergelijken door 3 of 5 extra stellingen te beantwoorden via de shoot-out.

De redactie van de StemWijzer heeft de stellingen zorgvuldig gekozen en heeft gebruik gemaakt van verschillende bronnen: kiezersonderzoek, (concept-)verkiezingsprogramma’s en nieuwsmedia. De politieke partijen hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kan je in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat een politieke partij van een bepaald standpunt vindt. Ook kan je de partijen eenvoudig met elkaar vergelijken. 

Overige stemhulpen van ProDemos

Stemhulp de StemmenTracker staat ook online. Met de StemmenTracker kun je checken hoe de partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd afgelopen regeerperiode. Volgende week volgt YoungVoice, dé stemhulp voor jongeren. 

Waarom kies jij?

Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing slaat de StemWijzer de handen weer ineen met het online platform Waaromkiesjij.nl. Dat koppelt gebruikers binnen een paar klikken aan iemand met een andere politieke voorkeur, zodat ze in een één-op-één chat het gesprek aan kunnen gaan in online politieke speeddates.  

Laatste Nieuws