Cursus Politiek Actief leidt tot manifest voor toegankelijke politiek

Hoe goed je ook je best doet op een huiswerkopdracht, de docent is meestal je enige lezer. Bij de cursus Politiek Actief in West Betuwe liep het dit voorjaar anders.

Over drempels en oplossingen

Een aantal cursisten met een lichamelijke beperking kreeg de opdracht om op een rijtje te zetten wat voor hen de belangrijkste drempels waren om deel te nemen aan de politiek, én op welke manier dat opgelost zou kunnen worden. Hun antwoorden waren zo goed, dat cursusleider Reinier Mulder inzag dat er meer mee moest gebeuren. Het leidde tot een manifest met vijf adviezen voor gemeenten, waarmee de gemeentepolitiek zowel fysiek als sociaal toegankelijker kan worden voor mensen met een beperking. 

‘Toegankelijkheid moet vanzelfsprekend zijn’

Burgemeester Servaas Stoop kreeg het manifest uitgereikt en reageerde enthousiast: ‘Ik vind het heel goed dat het manifest politieke partijen aanspoort om rekening te houden met toegankelijkheid bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s en hun kandidatenlijsten.’ 

Ook noemde hij het manifest een extra stimulans om bewuster bezig te zijn met toegankelijkheid in de gemeente. En dat is precies waar het de cursisten om gaat: ‘Het moet gewoon vanzelfsprekend worden dat mensen met een beperking meedoen in de politiek, en dat daar rekening mee gehouden wordt.’ 

Het manifest

AAN DE LEDEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN EN DE RAADSLEDEN VAN DE 352 GEMEENTERADEN VAN NEDERLAND

Om het werk van de gemeenteraad toegankelijk te maken voor mensen met een beperking zijn onze adviezen:

 1. Maak mensen met een beperking enthousiast om politiek actief te worden door:
  1. De vergaderzalen toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals het aanleggen van een ringleiding in de vergaderzalen.
  2. Bied rustruimte voor zorgmomenten. Denk aan toegankelijk toiletgebruik, toediening medicijnen en bevestiging van medische apparatuur.
  3. Ruimte voor gebaren en/of schrijftolk.
  4. Koppel een buddy aan mensen met een mentale beperking. Een mentor die hem of haar begeleidt en helpt binnen de politiek. B.v. een dag meelopen met een raadslid.
  5. Communiceer helder en duidelijk. Maak de taal voor iedereen begrijpelijk.
  6. Maak in vergaderzalen, waaronder de raadszaal, plek voor een assistent voor algemene dagelijkse levensverrichtingen en/of een doventolk. Geef extra ondersteuning door assistenten voor (beoogde) raadsleden die moeilijk kunnen spreken.
 2. Bescherm mensen met een uitkering tegen verlies ervan wanneer ze gemeenteraadslid of fractievolger worden. Ze hebben recht op een gelijke vergoeding als andere gemeenteraadsleden.
 3. Zorg voor voldoende pauzes, rustmomenten in de vergaderingen en vergader niet te lang. Bepaal een duidelijke eindtijd van de vergadering en regel dat het WMO vervoer flexibel het raadslid met een beperking naar huis vervoert. Zet meer online vergaderingen in als fysieke vergaderingen te veel belemmeringen opleveren.
 4. Ondertitel de raadsvergaderingen (live en het video verslag) voor doven en slechthorenden. Dit werkt ook voor anderen die daar behoefte aan hebben. Maak gebruik van een doventolk of een schrijftolk.
 5. Bovenal: zie mensen met een beperking als medemens, ga met hen in gesprek over wat zij nodig hebben en maak gebruik van hun kwaliteiten in de lokale democratie.

Meer lezen?

Wil je hier meer over lezen? Abonneer je dan op onze papieren nieuwsbrief. In het komende nummer staat een interview met de cursisten die het manifest hebben uitgereikt aan burgemeester Stoop.

Laatste Nieuws